Communicerende vaten

Communicerende vaten

 

Als een echte ‘alfa’ heb ik altijd gekeken naar natuurkunde gekeken ‘als een aap naar een gouden horloge’. Waren de eerste lessen nog interessant, zodra er iets ‘bewezen’ moest worden aan de hand van wetten, droomde ik weg in mijn eigen wetten. In de zin van ‘hoe kom ik hier ongeschonden vanaf?’ Wat heb ik nodig om dit vak af te sluiten met een voldoende? Jammer vind ik nu, want met een zoon die natuurkunde studeert gaat er een geheel nieuwe wereld voor mij open. Niet alleen door toelichting en verklaring van natuurkundige wetten maar vooral om het logisch en analytisch leren denken en vooral dat je een beredenering niet als ‘waarheid’ kunt aannemen.

Wet communicerende vaten

In het kort verklaart deze natuurkundige wet dat in open vloeistofreservoirs die voor vloeistof onderling onder het vloeitstofniveau zijn verbonden altijd een even hoog vloeistofpeil hebben. De vaten communiceren met elkaar, doordat de vaten ‘in verbinding’ staan met elkaar. Zodra in het ene vat het vloeistofpeil verandert, vindt een onderlinge uitwisseling van vloeistof plaats zodat het evenwicht wordt hersteld.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is een markt met vraag en aanbod. De een zoekt voor organisatie of opdracht een geschikte persoon, terwijl de ander een specialisme aanbiedt tegen geld om te leven. Vind je geen werk, dan ben je werkloos (of werkzoekend) en wordt er geen geschikte kandidaat gevonden dan spreken we van een moeilijk in te vullen vacature. Hoewel we altijd streven naar evenwicht blijven er altijd vragers en aanbieders tevergeefs zoeken. In werkelijkheid is deze markt vele malen complexer. Want wat is nu de definitie van een baan ?  ? Voor hoeveel uur per week en kun je daarvan leven? Krijg je nog een vast contract en wat is het salarisniveau? Hoe kunnen we het aantal ingevulde en openstaande banen tellen dat past bij de verwachtingen van werkzoekenden?

Het Centraal Planbureau   houdt zich nadrukkelijk bezig met ramingen voor Nederlandse arbeidsmarkt die geen concrete, actuele handvatten bieden vanuit de huidige status quo met mogelijke veranderingen alle (toekomstige) werknemers. Daarentegen voert het UWV diensten namens de overheid uit, heeft zicht op de huidige status werkzoekenden, maximaal twee jaar na ontslag. Daarna is de (langdurig) werkzoekende aangewezen op de bijstandswet in zijn of haar eigen gemeente en verlaat het UWV-bestand. Echter, harde getallen ontbreken echter.

Aanleiding tot gejuich?

Afgelopen week kon het UWV melden dat het aantal vacatures is gestegen tot bijna 1 miljoen  en dat het aantal werklozen afneemt. En dat bij een bevolking van 16,7 miljoen mensen. Dat zou weer werk betekenen voor 1 op de 17 personen, aldus de werkloosheidsmeter. Waar de natuurkunde in slaagt tot een exacte, geloofwaardige getallenreeks te tonen zo waait iedere keer weer het stof op bij presentaties van nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt. En dit in een land waar alles wordt gemeten en uitgedrukt in geld. De cijfers, rapporten, onderzoeken stapelen zich op, alle om ons dagelijks te overtuigen dat het ‘beter’ gaat met de economie en met ‘jubelcijfers over het aantal vacatures’. Die cijfers en berichten zijn echter niet eenduidig en te verklaren en worden dan ook niet vertrouwd. Het laatste jaar verschenen vele berichten over faillissementen  en massaontslagen, voedselbanken en armoede en vele ‘voorspellingen’ welke banen kansrijk zijn voor de toekomst. Het dossier van sociale vraagstukken  constateert een hardnekkig probleem namelijk dat een aanzienlijk grote groep mensen die niet of nauwelijks meedoet op die arbeidsmarkt. Deze groep dreigt door de trends van vergrijzing en robotisering nog groter te worden. Zo ook geen aanspraak maken op een vaste arbeidsrelatie. In feite een toenemende uitsluiting volgens het huidige arbeidsmarktbestel.

Onzekerheid

In mijn omgeving, omgeving van vele andere mensen, (politieke) partijen, bestuurders enzovoorts is een nieuw dieptepunt bereikt in het vertrouwen dat de overheid een zicht heeft op de arbeidsmarkt. Laat staan een toekomstbeeld kan vormen waar het onderwijs (voor de starters van de toekomst) en de jonge professionals op kunnen anticiperen. Wat zijn nu de werkelijke prognoses voor de arbeidsmarkt? Wat moeten mensen hiervoor kennen en kunnen en wat te doen als blijkt dat het aantal vaste banen verdwijnt?

Eerlijke dialoog

Je zou verwachten dat de overheid, politiek zo ook journalisten hier eerlijk over schrijven zonder enige franje, waardoor je de rode draad van het verhaal kwijt raakt. Want wat is de rol van de Mainstream Media om vooral door te vragen naar de juiste aantallen werkzoekenden, de gevolgen voor bepaalde groepen en vooral de verifiëren wat eerdere voorspellingen hebben opgeleverd. Voorlopig lijkt hun schrijfijver meer op de wet van de holle vaten. Een waterbarometer: de bol is geen open vat, dus de wet van de communicerende vaten geldt hier niet Als vaten wel verbonden zijn, maar de omstandigheden rond de vaten verschillen, als bijvoorbeeld de luchtdruk boven een van vaten afwijkt, zullen de vloeistofniveaus niet gelijk worden. Drukverschil ontstaat bijvoorbeeld als een van de vaten luchtdicht afgesloten is. Een vloeistofbarometer heeft twee reservoirs die met elkaar in verbinding staan. Het ene is met de atmosfeer verbonden, in het andere heerst een vacuüm. De wet geldt dus niet, maar het niveauverschil is wel een maat voor de atmosferische druk. In een pipet met ballon dat in een vloeistof wordt gehouden heerst in de ballon een andere druk dan er omheen. Een sifon wordt gebruikt om de lucht in een gesloten vat af te sluiten van de atmosferische druk. Hier is het verschil tussen de niveaus in beide vaten een indicatie voor het drukverschil. Een hydraulische krik heeft twee gesloten, onderling verbonden reservoirs. Een hevel is bedoeld om twee vaten die zich op ongelijke hoogte bevinden tijdelijk te laten ‘communiceren’. Het vloeistofpeil kan per definitie niet gelijk worden. De wet is in deze en veel andere gevallen niet van toepassing. (Deze blog is gepubliceerd op 10 januari 2015)

Een analogonvan de wet op de communicerende vaten is de ladingsvereffening van statische elektriciteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *