Maand: mei 2016

Vertrouwen (3)

    Vertrouwen winnen en behouden getuigt van hoogstaande gemeenschapszin In twee voorgaande artikelen (deel 1, deel 2) hield ik een pleidooi om communicatieboodschappen op vijf criteria te toetsen. Pilaren noemde ik deze om het hoofddoel van communicatie in de praktijk van organisaties te steunen: vertrouwen. Deze keer geef ik aan de hand van de praktijk drie voorbeelden…
Lees verder

Vertrouwen (2)

Wat u communiceert, vertrouw ik Kortgeleden schreef ik een pleidooi voor de instelling van een begrip, dat ik plastisch weergaf als de jonkvrouw die communicatie zou kunnen verdedigen. Voor vertrouwen zouden communicatoren pal moeten staan zoals juristen voor recht en rechtvaardigheid en journalisten voor de vrijheid van het woord strijden. Waarom koos ik voor vertrouwen? Als informatie…
Lees verder