Branchestandaard communicatiebranche

Branchestandaard communicatiebranche

Per 16 mei jongstleden heeft de commissie van het Kenniscentrum EVC/Examenkamer de aanvraag voor erkenning voor de branchestandaard voor de communicatiebranche goedgekeurd.

Hierdoor is het mogelijk om professionals te certificeren en opleidingen volgens de Europese standaard (EQF) – of delen daarvan af te sluiten met een erkend Ervaringscertificaat waarin de competenties van deelnemers zijn vastgelegd. Als alle competenties voldoen aan de beroepseisen volgens de branchestandaard kan hij/zij met het ervaringscertificaat in de hand een volwaardig diploma of certificaat behalen.

Branchestandaarden zijn door een branche ontwikkeld en inhoudelijk anders dan de standaarden die gelden voor het mbo (Crebo) of hbo (Croho). Branchestandaarden of branchekwalificaties worden binnen sectoren en branches steeds meer gebruikt om de eisen die aan vakbekwame medewerkers worden gesteld, aan te geven. Via een certificering (EQF) en/of EVC-procedure kan worden bepaald in hoeverre iemand voldoet aan een branchestandaard.

Deze weg is ook gekozen door de stichting CommTop. Voor de branchestandaard ‘Communicatiebranche’ is een aanvraag ingediend bij kenniscentrum EVC voor erkenning en goedkeuring als branchestandaard. De stichting CommTop is bij deze aanvraag opgetreden als vertegenwoordiger namens professionals en opleiders die belang hebben bij erkenning en certificering van de kwalificaties.

Naast de aanvraag voor erkenning van de branchestandaard worden de kwalificaties tevens ingeschaald in het zogenaamde Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF/EQF (Netherlands /European Qualification Framework). Dit raamwerk is door de Europese commissie opgezet om het niveau van door de overheid gereguleerde kwalificaties en private kwalificaties inzichtelijk te maken. Een NLQF inschaling vertelt iets over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond. Ook de Crebo (MBO) en Croho (HBO) kwalificaties zijn door middel van het NLQF gewaardeerd.

Met beide acties ten aanzien van de opleidingen krijgen zowel de deelnemers aan de opleidingen als de bedrijven meer en een beter beeld van de kwaliteiten van werknemers.

In de loop van de komende week zitten CommTop & Inschaling.pro met zowel opleiders als EVC aanbieders aan tafel voor de certificering van respectievelijk opleidingen als professionals. En natuurlijk is de meetlat van CommTop nu geheel gereed voor aanmeldingen. (www.commtopregister.nl).