Maak kwaliteit zichtbaar!

Maak kwaliteit zichtbaar!

 

 

Hoe ongemakkelijk zou u zich voelen als de chirurg die op het punt staat om uw hart te opereren aan u vertelt dat zijn laatste bijscholing ongeveer 15 jaar geleden was. Het schijnt dat hij vooral veel ervaring heeft opgedaan op basis van vragen uit zijn directe omgeving. Hij bespaart veel geld en tijd door zich niet te laten opnemen in het kwaliteitsregister. De zolderkamer zou een uitstekende plek zijn om de operaties uit te voeren. Hij benadrukt dat er wel een deur op de zolderkamer zit want dat is nu eenmaal hygiënischer en vol trots vertelt hij dat de meeste patiënten nog leven. Een dergelijke situatie maakt u alleen in uw nachtmerrie mee. In de gezondheidszorg is het vanzelfsprekend dat iedereen aan bij- en nascholing doet en zich laat opnemen in een kwaliteitsregister. Als het om onze gezondheid gaat eisen we het zelfs van onze behandelaren. Prima, laten we eenzelfde houding aannemen ten aanzien van alle professionals in de communicatiebranche.

Kwaliteitsborging en geloofwaardigheid

Een paar maanden geleden zijn wij, Inschaling.pro, gevraagd om Stichting CommTop te ondersteunen bij de validiteitsaanvraag en inschalingsaanvraag van de branchestandaard bij het NLQF. Het was niet onlogisch dat CommTop hiervoor ons heeft benaderd aangezien wij de afgelopen jaren veel ervaring hebben opgedaan met het NLQF. Inmiddels hebben Inschaling.pro en CommTop een overeenkomst afgesloten. Het doel van de samenwerking is het professionaliseren van de communicatiebranche.

Inmiddels zijn wij een stuk wijzer geworden en krijgen we een beetje zicht op wat er in de communicatiebranche speelt. Hoewel het in de branche niet om chirurgische ingrepen gaat, kan wat een communicatieprofessional doet wel van grote waarde zijn of impact hebben op bijvoorbeeld een groep mensen. Maar hoe kan de goede professional zich onderscheiden van alle beunhazen die zich onterecht communicatieadviseur, journalist of schrijver noemen? Er zijn in deze branche eenvoudigweg te veel professionals en zelfverzonnen functies. Er is onduidelijkheid over de competentie van de communicatieprofessionals en er zijn geen duidelijke kwaliteitseisen.

Belangrijke stappen

Het kan niet anders dan dat de communicatiebranche zichzelf gaat organiseren en eisen gaat stellen aan de professionals. Maar kunnen zij zich zelf met de haren uit het moeras trekken? Dat is natuurlijk heel lastig, er zijn in de afgelopen maanden belangrijke stappen gezet. Inmiddels ligt er een branchestandaard voor de professionals in de communicatiebranche en is er een kwaliteitsregister opgezet. Op deze manier kan er gewerkt worden aan kwaliteitsborging en het verhogen van de geloofwaardigheid van professionals in de communicatiebranche. Net zoals in de gezondheidszorg blijft er altijd plek voor kwakzalvers. Er zijn nu eenmaal wanhopige patiënten. Iedereen heeft recht op zijn eigen kwakzalver, maar er moet wel iets te kiezen vallen.

Opleiders, individuele professionals en het werkveld

De branchestandaard is voor opleiders een geweldig instrument. Zij kunnen opleidingstrajecten gaan inrichten aan de hand van de competenties die in de standaard zijn geformuleerd op vier niveaus (4 t/m 7) van het NLQF. Het kwaliteitsregister biedt de individuele professional de kans om zichzelf te profileren met de gewenste functie en het gewenste NLQF niveau. Het kwaliteitsregister maakt het straks voor werkgevers mogelijk om eenvoudig te bepalen wie op welk niveau functioneert en wat de kwaliteiten van deze persoon zijn. De techniek is inmiddels ontwikkeld om vacatures te matchen aan specifieke profielen in het kwaliteitsregister. U kunt op uw vingers natellen dat werkgevers hier met liefde gebruik van gaan maken. Staat u niet in het register dan mist u misschien wel de boot.

NLQF als meetlat

De branchestandaard is opgebouwd aan de hand van de niveaus van het NLQF. Over een paar jaar is het NLQF niet meer weg te denken in het (reguliere en particuliere) onderwijs. In hoeverre bent u op de hoogte van wat het NLQF voor u persoonlijk en voor uw (opleidings)organisatie kan betekenen? Wist u bijvoorbeeld het volgende:

“Er is een wetgevingstraject in voorbereiding. Met het wetgevingstraject worden de volgende dingen geregeld: het begrip NLQF wordt beschermd (net als nu met Bachelor en Master het geval is) waarbij er gesanctioneerd kan worden bij misbruik en het NLQF-niveau zal vermeld gaan worden op de diploma’s van door de overheid gereguleerde kwalificaties.” (www.nlqf.nl)

Kans particuliere opleiders

Naar verwachting zal in 2019 op alle door de overheid gereguleerde kwalificaties het NLQF niveau komen te staan. Deze ontwikkeling is zeker voor de particuliere opleiders een enorme kans. De voorspelling is dat door de behoefte aan mobiliteit op de arbeidsmarkt, het civiel effect van een NLQF niveau gelijk is aan bijvoorbeeld een reguliere bachelor/master opleiding. CommTop speelt in deze ontwikkeling een belangrijke rol. De branchestandaard biedt een uitstekende basis. Het is de eerste branchestandaard voor professionals in de communicatiebranche die is ontwikkeld. De komende jaren zal de standaard verder aanscherpt en aangevuld worden. Het moet toch een eenvoudige klus zijn om iedereen in de communicatiebranche bewust te maken van het belang van een branchestandaard en een kwaliteitsregister?!

 

DE MUIS… 

geef ik door aan Marije van Sichem, hoofdassessor voor CommTop.