We zijn allemaal disruptief!

We zijn allemaal disruptief!

 

Een rapport van Dell en het Institute for the Future uit 2017 verkondigt de nieuwe mantra: ‘Het vermogen om nieuwe kennis te verwerven is binnenkort meer waard dan de kennis die al is vergaard.’ Klinkt modieus ‘disruptief’ en weinig geruststellend. Het perspectief van de goeroes in Californië is, dat 85% van de huidige functies in 2030 niet meer bestaat. Robotisering en digitalisering zullen het merendeel van de functies uithollen of vervangen. De boodschap is: wees flexibel! Leer bij! Bereid je voor!

Maar hoe dan?

Ook zonder Dell en de Californische Grote Vijf (Google, Facebook, Microsoft, Amazon en Apple) is wel duidelijk, dat , inkomen en woonrecht, e-commerce en het bewust laten doodbloeden van onderwijs en sociale voorzieningen in de toekomst zorgen voor verandering, onzekerheid en bovenal verarming. De afbraak van rechtsbescherming van werkgevers en werknemers is in volle gang. Een neoliberale politieke agenda dwarsboomt het democratisch proces en maakt leefbare beloning van arbeid onmogelijk. Lonen blijven kunstmatig laag, een leger van werklozen en mensen met kortdurend arbeidscontract zorgt ervoor, dat protest voor rekening van de werkende eenling komt. Die kijkt wel uit. Zelfs de rechtshulp staat op de schop.

Werknemers en ZZPers, middenklasse en MKB betalen dus het gelag. Behalve de bedrijfstop, politici, hogere ambtenaren en die 1%. Millennials hebben steeds minder inkomen, werkzekerheid en steeds hogere lasten – dus houden zich gedeisd. De doorsnee werknemer is lang voor het bereiken van het 55ste leeftijdsjaar uitgerangeerd. Hij of zij wordt lang voordien gechanteerd met de dreiging van een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’, loonstop, pensioenbreuk, niet-gecompenseerde inflatie, zinloze pensioenhervorming, vereiste ‘demotie’ en opgerekte pensioenleeftijd. Ook jij wordt hopelijk 50, maar je moet door tot je 67ste. En waarschijnlijk langer.

Wat te doen?

Laten we ervan uitgaan, dat iedereen uniek is. Iedereen wordt graag gerespecteerd en ‘gezien’. Zinvol, behoorlijk betaald werk en het vermogen, voor jezelf te kunnen zorgen met inzet van al je kwaliteiten en talenten blijft van levensbelang. Voor iedereen. Het zal best zo zijn, dat de arbeidsmarkt en economie 4.0 turbulente tijden tegemoet gaan. Zo’n vaart als Dell en zelfbenoemde futurologen beweren zal het niet lopen. Je kunt jezelf wapenen. Werkgevers kunnen zich wapenen. Daarvoor hoef je niet meteen te leren programmeren of algoritmespecialist te worden. ‘Kunstmatige intelligentie’ komt eraan, maar blijft ook in de toekomst kunstmatig.

Een zinvol antwoord is persoonlijke certificering en objectieve erkenning van al je vaardigheden. CV’s en diploma’s blijven belangrijk, maar hebben steeds minder zeggingskracht. Neutrale en vakkundige certificering via een EVC-traject of CommTop onderstreept je individuele competenties en duurzame inzetbaarheid – vooral wanneer je carrière ongewoon is, je CV niet ideaal, je aan de zijlijn dreigt te belanden en te blijven.

Certificering verschaft objectieve, waardevolle erkenning buiten de geijkte paden. Het geeft houvast in de bepaling van je optimale werkplek en je eerlijk loonniveau. Het is van voordeel voor werknemer, ZZPer én werkgever. Geloof in jezelf en de menselijke maat. Laat je niet gek maken.

Steeds meer mensen voldoen niet aan standaarden. Dat merken nu recruiters, uitzendbureau, P&O en werkgevers. Iedereen profiteert ervan, wanneer je je individuele werkprofiel, inzetbaarheid en vaardigheden gevalideerd kunt aantonen. De mogelijkheid en noodzaak tot ‘levenslang leren’ is met je gecertificeerde profiel hanteerbaarder. Jouw individuele loopbaansuccessen en mijlpalen van allerlei soort vinden een plek en worden gewaardeerd – in meer dan één betekenis. Ook die veelgeroemde – maar o zo ongrijpbare – ‘soft skills’ krijgen in certificering een duidelijke plek. Ze zijn wezenlijk, want het is cruciaal om met veel verschillende collega’s te kunnen samenwerken. Vooral in de toekomst. Officiële erkenning en certificering maakt van diversiteit geen modewoord meer, want iedereen is even uniek.

Certificering is een serieus wapen in de strijd om meer zelfbeschikking, werkzekerheid voor werknemers en ZZPers, helpt werkgevers aan personeel met een duidelijker profiel. Werkgevers en recruiters, dringt het door? Werknemers en werkgevers: aan de slag!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *