Professionalisering zzp’ers

Professionalisering zzp’ers

 

Tot voor kort was het niet gemakkelijk om professionaliteit van communicatie in organisaties toe te lichten. Dat leverde problemen op, omdat na afloop van een opdracht de organisatie vaak zelf niet meer kon benoemen, wat de toegevoegde waarde is van communicatie. Het is ook gedeeltelijk inherent aan het profiel van het communicatievak op dit moment: communicatie is complex en leidt niet altijd tot meetbare, ‘harde feiten’. Maar die meetbare feiten zijn wel hard nodig … Certificering van professionals en uitgevoerde werkzaamheden is dan niet alleen van voordeel en leerzaam voor de communicatie­professional, maar ook zinvol en profijtelijk voor opdrachtgever, werkgever en de hele branche.

Kansen voor zzp’ers in de communicatiebranche

Er liggen grote kansen voor professionals in de communicatiebranche, voor jong en oud. Maar daar is allereerst meer bekendheid over certificering en het NLQF-raamwerk nodig, om de toegevoegde waarde van communicatie en de gewenste niveaus bij organisaties, opdrachtgevers te kunnen benoemen, meten en wegen. Voorts is er nog weinig bekend over de toekomstige koers “in communicatie”. Kijk eens naar het mislukken van veel projecten bij de overheid en banken. Vaak wordt er geïnvesteerd, zonder dat er inzicht bestaat hoe projecten plaatsvinden, meetbare communicatiedoelen zijn vastgesteld, wie wat en waarvoor moet kunnen en kennen – en wie inhoudelijk en financieel eindverantwoordelijkheid draagt.

Professionalisering in de communicatiebranche

Werken in de communicatiebranche, als webmaster, communicatieadviseur, van woordvoerder tot journalist. Wat ken en kun je dan en wat maakt je onderscheidend? Hoe toekomstbestendig is jouw beroep of rol als zzp’er in de communicatiebranche?

Het aantal professionals in de communicatiebranche is de laatste decennia sterk gegroeid, evenals het aantal opleidingen. We zien veel nieuwe creatieve rollen langskomen: van SEO-communicatiemedewerker tot copywriter in de zorg. Over hoeveel nieuwe professionals spreken we dan en hoe herken je professionals? En ook: Wat is het gemiddelde inkomen van een tekstschrijver, journalist of communicatieadviseur en wat zijn de doorgroeimogelijkheden voor de toekomst in deze branche?

Er zijn grote verschillen in professionaliteit. Hoe bepaal je wat een professional is, naast iemand die wat bij wil verdienen met stukjes schrijven of het maken van een website? Wat voor expertise is er nodig op een werkplek of voor een specifieke opdracht? Naar schatting werkt 65% van de 145.000 professionals als zzp’er. Een gericht onderzoek was tot voor kort niet mogelijk, omdat een meetlat met niveaus en rollen ontbrak.

‘Communicatie als PR, bij veranderingen, schrijven van wervende teksten, het verslaan van bijeenkomsten, het opstellen van planningen, het ontwikkelen van dialogen, redactiewerkzaamheden, in- en verrichten van berichten websites, social media’. Zo maar een greep uit de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel van het afgelopen jaar. Het handelsregister van de KvK telt nu ruim 39.000 hits met entiteiten die iets in de communicatie doen. Voor opdrachtgevers en organisaties is het alleen maar lastiger geworden om zicht te krijgen in kwaliteit en de gewenste expertise.

Sterke groei zzp-communicatieprofessionals

De groei aan professionals in deze branche, zonder veel inzicht in hun niveau, vraagt om meer regie. Want hoe onderscheid je je bij een functieomschrijving, die vraagt om een ‘allround senior communicatieadviseur met alleen ervaring bij een NGO of semi-overheidsinstelling? Wat is er dan mis met ervaring bij een for-profit organisatie? Waarom wordt er minimaal 3-5 jaar werkervaring gevraagd, zonder te duiden wat je in de periode dan precies hebt gedaan? De eisen aan niveaus in de vacatures zijn nog vager: Je hebt een ‘stevig B-niveau’ of je hebt een ‘niveau 4 van de beroepsniveauprofielen van Logeion’? Die beroepsprofielen zijn door geen enkele officiële instantie erkend, hebben geen neutrale binding met NLQF, branchespecifieke competenties en vaardigheden zijn niet objectief meetbaar.

Stichting CommTop heeft de branchestandaard voor de communicatiebranche met daaraan gekoppelde register ontwikkeld conform de strenge eisen en voorwaarden EQF/NLQF. Daarnaast stelt ZZP Nederland als belangenbehartiger een aparte vakgroep in voor zzp’ers in de communicatiebranche.

Ook ZZP Nederland constateert een toenemende belangstelling van professionals voor professionalisering en meetbaarheid in deze branche. Als zzp’er kan het daarom handig zijn om zich aan te sluiten bij een koepelorganisatie zoals ZZP Nederland. De vereniging biedt cruciale diensten aan op gebied van raad en daad met ondernemen, behartigt de belangen van zzp’ers en zet zich in voor de voucher-regeling voor Leven Lang Leren. Verder werkt ZZP Nederland graag mee aan de totstandkoming van een vraag- en aanbodpool, waardoor een betere en snellere koppeling van en voor professionals mogelijk wordt.

Win-win voor ZZP-communicatieprofessionals

Met het aanbieden van een gecertificeerd ePortfolio in een afgeschermde omgeving kan elke professional zich meer richten op toekomstige werkzaamheden. Een toenemend aantal rollen en beroepen door een groeiend aantal professionals in de communicatiebranche is dan hanteerbaar, omdat kwaliteit zichtbaar en toetsbaar wordt. Is er koudwatervrees? “Totaal onnodig”, benadrukt dr. Annie Kempers van Stichting Kenniscentrum EVC/Examenkamer; “In een tijd dat er duizenden, tienduizenden professionals iedere keer op jacht gaan om weer een goedbetaalde opdracht te ‘scoren’ is het van belang, dat zij zich kunnen profileren met gevalideerde, gecertificeerde ‘expertises’ en weer verder werken aan hun kwaliteiten met NLQF-gekwalificeerde opleiders of aantoonbare verworven competenties in de beroepspraktijk.”
Werken als professional in deze branche blijft ook in de toekomst voor zzp’ers een vrij beroep met een leefbaar inkomensprofiel, wanneer iedereen zich onderbouwt en met recht journalist, communicatieadviseur, voorlichter, copywriter en SEO-specialist kan noemen. Professionals maken in de toekomst bewust keuzes in de eigen carrière en steken veel minder energie in het opstellen van sollicitatiebrieven en cv’s, waarvan recruiters en opdrachtgevers door de vele bomen (opdrachten) het bos (kwaliteiten) niet meer zien. Een win-win voor professional, opdrachtgever, werkgever en branche.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *