Expertpanel

Het Expertpanel bekijkt of het werk van het Competentieteam beantwoordt aan de competentieberoepsstandaarden die voor de communicatiebranche zijn vastgesteld.

Het Expertpanel bestaat uit mensen op het snijvlak van praktijk en wetenschap. Ze komen uit psychologie, filosofie en ethiek, taalwetenschappen, sociologie, rechtswetenschappen, politicologie, communicatiewetenschap, internettechnologie en journalistiek. Ze zijn benoemd op persoonlijke titel.

De leden van het Expertpanel zijn:

Reijer Verwer Thera Balvers Miranda Bensing
Dr. Reijer Verwer (voorzitter/projectleider)
Drs. Thera Balvers
Drs. Miranda Bensing
Drs. Cornelis van den Berg Leo Bijl Laurens van Bodegom
Prof. dr. Cees Hamelink Marcel Kolder Drs. Martin Kugel
Saskia ter Kuile Prof. dr. Bart Nieuwenhuis Mr. Peter Kwikkers
Drs. Maria van Boekelen Drs. Klaas Hoeksema Prof. dr. Nico Schraag
 
Ben Warner Maarten Wienbelt Drs. Wilbert van der Heijden