Examencommissieleden

Stichting CommTop Zoekt Examencommissieleden

De examencommissie van Stichting CommTop is op zoek naar vijf nieuwe leden.

Werkzaamheden De examencommissie van Stichting CommTop staat samen met het bestuur van de stichting in voor de borging van de branchestandaard CommTop.

  • De examencommissie adviseert hiertoe gevraagd en ongevraagd het bestuur bij het vaststellen en borgen van de certificeringsprocedure.
  • Voor deze borgende taak stelt zij richtlijnen op binnen de kaders van het beleid van de Stichting om de uitslag van assessmentprocedures te beoordelen en vast te stellen.
  • De examencommissie wijst assessoren aan, stelt de uitslag van assessmentbeoordeling van assessoren vast en reikt het certificaat uit.
  • De examencommissie beoordeelt onregelmatigheden tijdens het certificeringstraject en koppelt dit terug naar het bestuur.
  • De uitgebreide beschrijving van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de examencommissie staan beschreven in het examenreglement.

Uw profiel U bent minimaal 12 jaar aantoonbaar werkzaam in de communicatiebranche. U heeft minimaal een hbo-opleiding afgerond. Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat met kennis en ervaring op het gebied van toetsen en examineren.

Stichting CommTop Stichting CommTop heeft als belangrijkste missie om de kwaliteit van de professionals in de communicatiebranche te borgen. CommTop is de meetlat voor de communicatiebranche die werkt met een goedgekeurde en ingeschaalde branchestandaard. CommTop beperkt zich hierbij tot het beschrijven, borgen en bewaken van de standaard en het (laten) uitvoeren van het inschalen via het register.

Als bovenstaande u aanspreekt, voldoet aan uw profiel en u hebt belangstelling om deze functie in te vullen, kunt u uitsluitend direct online solliciteren tot 10 mei 2018 naar chhetri@onderwijs.pro Eventuele vragen kunt u richten aan Jenny Le Large (directeur/voorzitter Stichting CommTop): jennylelarge@commtop.nl

Bij meerdere kandidaten wordt eerst een schriftelijke selectie gemaakt. Geselecteerde kandidaten worden daarna uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie* in de week van 14 mei – 18 mei 2018. Hierna bestaat de mogelijkheid tot een 2e ronde gesprek waarvan de planning nog nader bepaald wordt.

* De selectiecommissie zal bestaan uit 1 lid van het bestuur van Stichting CommTop en 1 onderwijskundig expert van onderwijskundig adviesbureau Onderwijs.pro bv.