Auteur: Ben Warner

Het convenant van 2016 en de gevolgen

Het ‘Convenant ter stimulering van het erkennen van eerder verworven competenties als onderdeel van een leven lang leren” van november 2016 [1] heeft geleid tot vérstrekkende resultaten, voor onderwijs en arbeidsmarkt en een centrale plaats voor de professional. Voor de Stichting CommTop en al haar medewerkers heeft het geleid tot een slijtageproces. Convenant Toen de…
Lees verder

Vertrouwen – deel 4

  In eerdere artikelen  Informatieve wisselwerking – deel 1, Wat u communiceert, vertrouw ik – deel 2, Vertrouwen (3)  hield ik een pleidooi om op vijf criteria communicatieboodschappen te toetsen. Pilaren noemde ik deze om het hoofddoel van communicatie in de praktijk van organisaties te steunen: vertrouwen. Deze keer geef ik aan de hand van de praktijk…
Lees verder

Vertrouwen – deel 3

    Vertrouwen winnen en behouden getuigt van hoogstaande gemeenschapszin In twee voorgaande artikelen (deel 1, deel 2) hield ik een pleidooi om communicatieboodschappen op vijf criteria te toetsen. Pilaren noemde ik deze om het hoofddoel van communicatie in de praktijk van organisaties te steunen: vertrouwen. Deze keer geef ik aan de hand van de praktijk drie voorbeelden…
Lees verder

Vertrouwen – deel 2

Wat u communiceert, vertrouw ik Kortgeleden schreef ik een pleidooi voor de instelling van een begrip, dat ik plastisch weergaf als de jonkvrouw die zou kunnen verdedigen. Voor vertrouwen zouden communicatoren pal moeten staan zoals juristen voor recht en rechtvaardigheid en journalisten voor de vrijheid van het woord strijden. Waarom koos ik voor vertrouwen? Als informatie en…
Lees verder

Vertrouwen – deel 1

Resultaat van uiterst gecompliceerde informatieve wisselwerking Vertrouwen is een Olympisch begrip binnen het menselijke verkeer sinds oudsher. Wie een ander, diens daden of woorden niet vertrouwt wil het liefst met die persoon niets meer te maken. Daden spreken daarbij nog duidelijker dan woorden. Zij worden ervaren als realiteit en feitelijk. Woorden hebben het moeilijker omdat…
Lees verder