Auteur: Ben Warner

Het convenant van 2016 en de gevolgen

Het ‘Convenant ter stimulering van het erkennen van eerder verworven competenties als onderdeel van een leven lang leren” van november 2016 [1] heeft geleid tot vérstrekkende resultaten, voor onderwijs en arbeidsmarkt en een centrale plaats voor de professional. Voor de Stichting CommTop en al haar medewerkers heeft het geleid tot een slijtageproces. Convenant Toen de…
Lees verder

Voor een jaar onbaatzuchtig

  Waarom geeft Kamp geen krimp behalve als het om de bodem gaat. Afgelopen week gaf minister Kamp van EZ bij Pauw commentaar op de verlaging met 10% van de hoeveelheid aardgas die dit jaar uit het Groningse gasveld mag worden gewonnen. Groningse oppositiegroepen voelden zich enigszins bedroegen. In 2016 lag die hoeveelheid nog op…
Lees verder

Voorlichting of manipulatie?

  Als voorlichting gebruik maakt van indringende campagnes is er dan nog wel sprake van voorlichting? Als public relations meer manipuleert dan dialogiseert, verkwanselt ze de waarde van wederzijds begrip. Zo strekken communicatiemodaliteiten zich steeds verder uit over de hele intentieschaal. Met verdoving en verlies van geloofwaardigheid als gevolg. Negen modaliteiten In het schema treft…
Lees verder

De 10 scholen van Mintzberg

    26 september 2016 |  Mintzberg, één van de leidende strategieprofessors in zijn tijd, onderscheidde tien strategische scholen. Scholen staan hier voor specifieke manieren of processen om tot vaststelling van een strategie te komen. Vervolgens verwijzen ze naar categorieën van organisaties of hun leiders die deze processen volgen ten einde tot een strategiekeuze te…
Lees verder

Vertrouwen (4)

  In eerdere artikelen  Informatieve wisselwerking (1), Wat u communiceert, vertrouw ik (2), Vertrouwen (3)  hield ik een pleidooi om op vijf criteria communicatieboodschappen te toetsen. Pilaren noemde ik deze om het hoofddoel van communicatie in de praktijk van organisaties te steunen: vertrouwen. Deze keer geef ik aan de hand van de praktijk drie voorbeelden van de…
Lees verder