Blog

CommTop, brancheoverschrijdend

Verantwoording In augustus 2010 besloot ik te stoppen met betaald ‘communicatiewerk’. Dat deed ik om persoonlijke en vakinhoudelijke redenen. Eén van mijn grootste zorgpunten was het ‘communicatievakgebied’. Ik voelde mee met collega’s die geen werk ‘in de communicatie’ meer konden vinden en ook met hen, die hun continuïteit en tarieven zagen dalen. Ik maakte me…
Lees verder

Branchestandaard communicatiebranche

Per 16 mei jongstleden heeft de commissie van het Kenniscentrum EVC/Examenkamer de aanvraag voor erkenning voor de branchestandaard voor de communicatiebranche goedgekeurd. Hierdoor is het mogelijk om professionals te certificeren en opleidingen volgens de Europese standaard (EQF) – of delen daarvan af te sluiten met een erkend Ervaringscertificaat waarin de competenties van deelnemers zijn vastgelegd.…
Lees verder

Overeenkomst Inschaling.pro en stichting CommTop

Onderwijs.pro en stichting CommTop hebben 20 april 2018 een overeenkomst afgesloten. Het doel van de beoogde samenwerking tussen de partijen is professionalisering van de communicatiebranche. Chhetri Ober, één van de directeur van Inschaling.pro, begeleidt ons bij de verdere inrichting ePortfolio, opleiding assessoren, inrichting van de Centrale Examencommissie, totstandkoming van diverse commissies (onder andere Klachten en…
Lees verder

Gevraagd: 10 rolmodellen communicatiebranche

Ben je werkzaam in de communicatiebranche als medewerker, adviseur, journalist, webmaster en nieuwsgierig naar je eigen status en/of verdere professionaliseringsroute? CommTop zoekt op voor de korte termijn 10 ‘rolmodellen’ voor een valideringsdag. Deze rolmodellen worden begeleid met het invullen van hun portfolio, CV met een opmaat naar certificering. Vooral de nieuwsgierige professional in deze branche kan…
Lees verder

Introductie CommTop

Een aantal jaren geleden richtte een groep ervaren communicatoren uit ongerustheid de stichting CommBat op. Deze ongerustheid werd gevoed door de enorme invloed van de moderne media, de groeiende verschuiving naar marketing oftewel toename van commercieel, promotionele doelen en de brede uitwaaiering van het vak in allerlei deelspecialisaties. In een aantal discussiebijeenkomsten met hbo’s en…
Lees verder