Blogs

Het logeion (πλατφόρμα ομιλητή)

Het ‘logeion’  ((Gr. πλατφόρμα ομιλητή = sprekersgestoelte) is een initiatief van stichting CommTop en Inschaling.pro. Via dit platform bieden we professionals die zowel in (als buiten) de communicatiebranche actief zijn een podium om visies en meningen te delen. Ook als deze geluiden anders zijn dan de mainstream, die erg wordt beïnvloed door het gevestigde reputatiemanagement denken. Hiermee is een volkomen verkeerde weg ingeslagen. Dit blijkt wel uit het ontbreken van ethiek in het vakgebied en een groot gebrek aan vertrouwen.

Het ‘logeion’ zien we als een middel om bijvoorbeeld door meer ‘tegen’geluid en vernieuwende inzichten een open en eerlijke dialoog op gang te brengen.  

Zoveel mogelijk meningen

CommTop richt zich op professionalisering, standarisatie en certificering. Des te meer inzichten, ervaringen en bijdragen uit de communicatiepraktijk aan bod komen, des te meer kans op inzichten om ons vakgebied verder te professionaliseren. Dat is tenslotte onze bestaansreden. Daarom nodigen we CommTop-collega’s, -geregistreerden, leden en geïnteresseerden uit de branche uit, om te reageren en/of zelf een blog te schrijven.


 

Communicatie & Vertrouwen

Sinds 2004 publiceren diverse professionals actief in het vakgebied communicatie over ‘de blinde vlek van overheidsvoorlichting’. Hans Siepel publiceert hierover vanaf 2004: ‘Communicatie schept elke dag werkelijkheden. Als je je dat realiseert ligt er een enorme verantwoordelijkheid bij al die mensen die binnen dit vakgebied actief zijn en alle publieke figuren die er gebruik van maken. ‘De hele reputatiecommunicatie stoelt op de naïeve redenering dat zichtbaarheid leidt tot vertrouwen en vertrouwen leidt tot acceptatie van het beleid. Zichtbaarheid is daarbij bijna een doel op zich geworden. De overheid daarbij geen oog voor wat er onbedoeld wordt mee gecommuniceerd.’ 

Blogs over vertrouwen via CommTop sinds 2012

De spelregels …

Bloggen is heel persoonlijk. De mening van een blog(st)er is niet noodzakelijk de mening van de blogredactie. We laten duizenden bloemen bloeien en hopen op een stimulerende discussie. Hebt u ook een mening over de professionalisering van de communicatiebranche? Stuur dan uw blog naar info@commtop.nl. Houd wel rekening met de spelregels.