Certificering communicatiebranche

 
Certificering Communicatiebranche

Sedert mei 2018 is Stichting CommTop het officiële en enige instituut, dat in Nederland professionals in de communicatiebranche, opleidings-trajecten en beroepsprofielen in de communicatiebranche kan en mag (laten) certificeren. De branche-standaard is ontwikkeld en beschreven in het verlengde van het European Quality Framework (EQF), ontwikkeld en vastgesteld voor een harmonisatie van het onderwijs en de arbeidsmarkt van de Europese landen. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Kwalificatieraamwerk en http://ec.europa.eu/education/quality-framework_en. Dat betekent in het kort dat wanneer een verpleegkundige met een hbo V diploma met vermelding NLQF niveau (6) solliciteert, de werkgever weet op welk niveau de kandidaat is opgeleid. Met die harmonisatie is per 1 januari 2011 in Nederland een instantie opgericht, namelijk NLQF. Zie hiervoor https://www.nlqf.nl/. (In alle EU-landen is ditzelfde gebeurd: Schotland met SQEF, Vlaanderen heeft er drie! (WQF VQF en FQF.)