Waarom CommTop?

Stichting CommTop werkt sinds 2011 voortvarend aan de professionalisering van de communicatiebranche. Als verbinder tussen professionals en organisaties, onderwijs en arbeidsmarkt, ervaring en waardering. En als vraagbaak voor iedereen die weten wil wie nu eigenlijk communicatieprofessional is; wat een webmaster precies doet; welke soorten journalisten er zijn; hoe een voorlichter verschilt van een pr-medewerker…

CommTop biedt een meetlat voor de communicatiebranche. Dankzij de opzet van een certificering voor onze branche kunnen we dat vanaf eind 2017 beter waarmaken dan ooit.

 

Waarom een meetlat?
Het vak en de maatschappij veranderen. Wat betekent dat voor de branche- en beroepsidentiteit? Volgens CommTop hebben professionals in de communicatiebranche als taak dat informatie begrijpelijk, waarheidsgetrouw, feitelijk, verifieerbaar en tijdig is 1

 

EQF als meetlat
CommTop heeft in samenspraak en afstemming met het Nationaal Kenniscentrum EVC, een communicatie branchestandaard ontwikkeld naar analogie van het kwalificatie raamwerk van leeropbrengsten op acht niveaus. Dit is een overstijgend kader dat ondubbelzinnig vastlegt wat mensen kennen, begrijpen en kunnen. Dit betekent dat wij jou met onze meetlat kunnen certificeren op niveaus die herkenbaar zijn in de branche en waarbij rekening wordt gehouden met reeds behaalde diploma’s, praktijkervaring en vaardigheden die je hebt.

  1. Ben Warner (2012) aanvullend op de Code van Athene, een internationale ethische code opgesteld door de International Public Relations Associations (IPRA) in 1965