Crisiscommunicatie NLQF

Crisiscommunicatie NLqf

Crisiscommunicatie (NLQF) dient in tijden van crisis te voorzien in de maatschappelijke informatiebehoefte.

De crisiscommunicatie van de overheid is het eerste NLQF gekwalificeerde format dat door ministerieel besluit van 13 september 2016 is vastgelegd. Daarbij is bij wet vastgelegd welk plan je dient te volgen en hoe dit uit te rollen. Tevens wordt beschreven welke communicatie-functies en rollen er nodig zijn. De branchestandaard NLQF harmoniseert de kwaliteit van kennis en vaardigheden op een aantal niveaus. Deze crisiscommunicatie valt in de hoogste niveaus, namelijk 6 en 7. Crisiscommunicatie in het kort

De Minister van Justitie en Veiligheid is aangewezen als coördinerend minister voor crisisbeheersing. Daarbij zijn hoofdlijnen van het crisisbeheersingsbeleid en het stelsel en alle actoren vastgelegd in het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming. Via deze link is het volledig handboek te lezen.

Crisiscommunicatie in het kort