EVC aanbieders

EVC aanbieders voor certificering via de arbeidsmarktroute

In de arbeidsmarktroute wordt gewerkt met erkende EVC-aanbieders die werken op basis van de EVC-Kwaliteitscode 2.0.  Als een organisatie werkt volgens deze EVC-Kwaliteitscode 2.0 dan kan er een erkenning worden aangevraagd. Om hiervoor in aanmerking te komen dient deze een onderzoek te laten uitvoeren door een van de Beoordelende Organisaties die erkend zijn door het Nationaal Kenniscentrum EVC https://www.ervaringscertificaat.nl/bo. Bij een positief resultaat kan de organisatie het adviesrapport sturen aan het Nationaal Kenniscentrum EVC dat een beslissing zal nemen op de aanvraag. Erkende EVC-aanbieders en erkende EVC-procedures worden in het EVC-register opgenomen https://www.ervaringscertificaat.nl/aanbieders. De Beoordelende Organisaties werken op basis van gezamenlijk afgestemde werkafspraken.

‘Wij waarderen en valideren door individuen Eerder Verworven Competenties. Dit doen wij vanuit de visie dat elk mens in zijn leven door scholing en ervaring waarde in zich opbouwt.’ QRM is een onafhankelijke EVC aanbieder en maakt competenties van mensen maximaal zichtbaar en tastbaar in relatie tot het beroepsprofiel. QRM verzorgt en begeleidt u tijdens het gehele traject naar uw register-certificering. Daarin kunnen wij u desgewenst volledig ontzorgen. Kijk op onze website voor de EVC aanpak van QRM.

Tijdsinvestering

Standaardtraject: +/- 30 uur

Ontzorgtraject: 2 dagdelen

Kosten

QRM maakt onderdeel uit als ontwikkelaar van de CommTop en EVC certificeringen. We hanteren hiervoor een uniforme tariefstelling. 

neem contact op