Harmonisatie

   
harmonisatie

De branchestandaard is ontwikkeld en beschreven in het verlengde van het European Quality Framework (EQF), ontwikkeld en vastgesteld voor een harmonisatie van het onderwijs en de arbeidsmarkt van de Europese landen.  https://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Kwalificatieraamwerk. Met die harmonisatie is per 1 januari 2011 in Nederland een instantie opgericht, namelijk NLQF (https://www.nlqf.nl/). En toen moest het onderwijs in Nederland echt aan de slag. Ondertussen brak de crisis uit en werd een aantal zaken blootgelegd. Veel mensen die hun baan verloren konden niet goed aantonen wat hun competentieniveau was. En: welke competenties hebben zij nodig om te werken en welke praktijkervaringen hebben zij daarvoor al ontwikkeld? Dit betekende dat ook veel mensen na een 20-jarig dienstverband of zzp’ers met een onoverzichtelijk cv niet meer goed aan een betaalde baan kwamen.