Agenda bijzondere bestuursvergadering stichting CommTop

Agenda bijzondere bestuursvergadering stichting CommTop

Bijeenkomst bijzondere bestuursvergadering stichting CommTop
Plaats: Landgoed Groot Spriel, Garderenseweg 150, 3881 NC Putten
Tijd: donderdag 8 februari 2018, van 19.30 tot 21.00 uur; zaal open vanaf 19.00 uur

CommTop heeft, in samenspraak en afstemming met het Nationaal Kenniscentrum EVC, de branchestandaard voor de communicatiebranche ontwikkeld naar analogie van het kwalificatie raamwerk van leeropbrengsten op acht niveaus. Dit is een onderwijs overstijgend kader dat ondubbelzinnig vastlegt wat mensen kennen, begrijpen en kunnen. Aan de hand hiervan heeft de stichting CommTop een competentieteam en expertpanel samengesteld met de opdracht competentiesets te ontwikkelen in het verlengde van de vastgestelde beroepsstandaarden communicatiebranche die leiden tot een breed voor de communicatiesector toepasbare competentieset op basis waarvan o.a. EVC-procedures kunnen worden uitgevoerd.

AGENDA

1. Opening en mededelingen

2. Voorgenomen besluiten met een toelichting door respectievelijk dr. Annie Kemper – Nationaal Kenniscentrum EVC / De Examenkamer.

3. Toelichting door Harm Rozie – Communication Concert en lid RvA Stichting CommTop.

4. Toelichting totstandkoming en demonstratie gebruik van competenties i.h.k.v. een EVC traject door Robinet Bargeman – Bureau STERK.
Tijdens de vergadering liggen de beschreven competenties en de samenstelling van deze branchestandaard ter inzage.

5. Pauze en gelegenheid de competentieset en branchestandaard te bestuderen.

6. Gelegenheid tot stellen van vragen.

7. Besluit: de voorliggende competentieset te accepteren als branchestandaard voor de communicatiebranche die wordt vastgesteld door het bestuur en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het Nationaal Kenniscentrum EVC.

8. Wat mag u verder van CommTop verwachten, wat zijn de plannen met o.a. de doorontwikkeling van het register.

Groningen, 3 februari 2018
Jenny Le Large-Groothuijzen – Directeur
dr. Reijer Verver – voorzitter Programmamanager/ secretaris

Klik hier voor de agenda in pdf-format