Eindelijk een goede meetlat voor professionaliteit in de communicatiebranche

Eindelijk een goede meetlat voor professionaliteit in de communicatiebranche

ROTTERDAM – 19 JANUARI 2018

Binnenkort kunnen de vele tienduizenden werknemers en zzp’ers in de communicatiebranche hun professionele competenties beter dan ooit laten meten en aansluiten op de vraag uit de markt. Zo kunnen de kennis en vaardigheden die iemand in de praktijk heeft (bij)geleerd, voortaan worden gezien en meegewogen door werkgevers en opdrachtgevers – ook bij salarisbesprekingen en in uurtarieven.

Om wat voor meetlat gaat het?
Stichting CommTop presenteert 8 februari de meetlat een competentieset voor professionals in de communicatiebranche, naar analogie van het kwalificatie raamwerk van leeropbrengsten op acht niveaus. Nadat het Nationaal Kenniscentrum EVC (Erkenning van Verworven Competenties) deze set heeft geaccepteerd als branchestandaard, vormt het de meetlat voor professionaliteit in het nieuwe CommTop Register voor de communicatiebranche.

Daarmee krijgen de professionals in deze branche een landelijk, uniform platform waarop zij, meetbaar en wel, kunnen laten zien wat ze op een snel veranderende arbeidsmarkt te bieden hebben. Niet alleen op basis van hun opleiding, maar vooral ook op basis van ervaring die ze daarna in de praktijk hebben opgedaan, en die ze nu kunnen bezegelen met EVC-certificering. Een keur aan instrumenten helpt hen zich verder te ontwikkelen, te profileren en te positioneren.

Intermediairs, werkgevers en opdrachtgevers hebben via dit platform direct inzicht in de toegevoegde waarde van kandidaten. Gewilde professionals zijn zo snel en effectief te matchen. Met de meetlat kan de behoefte aan trainingen en opleidingen ook beter worden geduid. Opleiders en trainers zijn gevraagd een te certificeren aanbod te ontwikkelen en zo ook de presenteren op een aparte website.

Waar en wanneer?
CommTop presenteert de competentieset en het register tijdens een bijzondere bijeenkomst op 8 februari van 19:30 tot 21:00 uur op landgoed Groot Spriel in Putten. Achtereenvolgens zullen drie sprekers uitleg geven over de verschillende aspecten van dit voor ongetwijfeld velen nog onbekend terrein: dr. Annie Kempers – directeur van de Examenkamer / Nationaal Kenniscentrum EVC, Harm Rozie – directeur/eigenaar van Communication Concert , en Rob Egberts – eigenaar van Bureau STERK.

CommTop nodigt alle belanghebbenden — professionals en bedrijven in de communicatiebranche, zowel aan de aanbod- als de vraagzijde, maar ook beroepsverenigingen en andere organisaties — van harte uit voor deze presentatie. Zij krijgen volop gelegenheid om te reflecteren op de competentieset, zodat verdere aanscherping mogelijk is.

Adres Groot Spriel: Garderenseweg 150, 3881 NC Putten, Op slechts 10 autominuten van A28 en A1; bushalte voor de poort van het landgoed.
Aanmelden via info@commtop.nl s.v.p. onder vermelding naam, organisatie, functie en telefoonnummer.
De locatie is beperkt tot maximaal 80 personen.

Noot voor de redactie:
Meer informatie https://www.commtop.nl/ en https://www.commtopregister.nl/
Zie ook http://www.stvda.nl
Contact: info@commtop.nl dr. Reijer Verwer 06 14 46 36 22 of Jenny Le Large 06 24 54 10 94