Verzamel eenvoudig reviews om je vaardigheden en functioneren inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Zo krijg je inzicht in je USP’s en verbeterpunten. Deel je ePortfolio met iedereen die jij graag overtuigt van jouw kwaliteiten.

Diepgravend assessment
Wil je meer inzicht in je persoonlijke drijfveren, en je communicatie- en motivatiestijlen koppelen aan je ePortfolio?
CommTop biedt drie analyse-instrumenten. Daarmee leer je onderkennen hoe je je gedraagt onder verschillende omstandigheden, hoe je zaken aanpakt en gedaan krijgt, en hoe anderen daarop reageren. En je ontdekt wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven: waar je het liefst je kostbare tijd en energie in steekt.

Wij maken hierbij gebruik van de door MYPP.