Kies een assessor

Assessoren
Een assessor voor de Communicatiebranche kan een navigator zijn in de behoefte aan een erkenning en certificering naar de rol(len) in die communicatiebranche. Omdat er in de communicatiepraktijk geen duidelijkheid bestaat over de begrippen en haar niveaus kan met hulp van een assessor een certificeringsaanvraag op het juiste niveau worden ingediend.

Hoe laat ik mijn rol(len) en niveau certificeren?
De toetsingscriteria voor de EVC-standaarden op het gebied van communicatie zijn streng maar rechtvaardig. Omdat er in de praktijk geen duidelijkheid bestaat over de begrippen en haar niveaus kan met hulp van een begeleider een certificeringsaanvraag op het juiste niveau worden ingediend.
Als je aan alle onderdelen van een EVC-standaard voldaan hebt, kun je voor certificering op dat niveau in aanmerking komen door een aangewezen assessor. Een gecertificeerde beoordelaar die meet wat je beheerst. Ook kan helder worden op basis van de EVC-procedure welke benodigde competenties je nog moet of kunt ontwikkelen.

Wat levert inzet van een begeleider op?
Begeleiding door een begeleiderĀ geeft geen garantie op het verkrijgen van, maar zorgt wel voor:

  • Kwaliteitsverhoging van je reflectie;
  • Verhoogde kans om certificering te verkrijgen.

Dit is een contract tussen jou en de mentor. CommTop zit hier verder niet tussen.