Naar uw eigen meetlat

Hoe bepaalt u welke kennis en kunde u nodig hebt in welke functie en op welk niveau? En hoe maakt u uw vakmanschap zichtbaar voor werkgevers en opdrachtgevers, zodat u de waardering en de beloning krijgt die u verdient?

Wat heeft u daarvoor in huis?
Volgens CommTop hebben professionals in de communicatiebranche als taak dat informatie begrijpelijk, waarheidsgetrouw, feitelijk, verifieerbaar en tijdig is. [1]

  • Hoe verzamelt u nieuwsfeiten over recente gebeurtenissen van algemeen belang? Hoe onderzoekt of analyseert u deze feiten, hoe publiceert u daarover in een actueel (nieuws)medium? [2]
  • Hoe bepaalt u welke kennis en kunde u nodig hebt in welke functie en op welk niveau?
  • En hoe maakt u uw vakmanschap zichtbaar voor werkgevers en opdrachtgevers, zodat u de waardering en de beloning krijgt die u verdient?

De CommTop meetlat toont aan wat u in een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ hebt opgestoken en zorgt dat u ‘duurzaam inzetbaar’ bent en blijft!

 

[1]Ben Warner (2012) aanvullend op de Code van Athene[3], een internationale ethische code opgesteld door de International Public Relations Associations (IPRA) in 1965.

[2]  Code van Bordeaux, voorschrift voor journalisten opgesteld in 1954 door de internationale Federatie voor journalisten deze code aan op een congres in Bordeaux.