Onderwijsinschaling/-certificering

NLQF (non)formeel onderwijs

Onderwijs.pro
Over een paar jaar is het NLQF niet meer weg te denken uit het (non)formele onderwijs. Stichting CommTop heeft Onderwijs.pro aangewezen voor het inschalen in het Kwalificatieraamwerk communicatie in NLQF. Voor opleiders in en voor de communicatiebranche is het nu mogelijk om hun opleidingen te laten inschalen volgens de CommTop NLQF branchestandaard.

Kennen en kunnen
Certificering met CommTop NLQF betekent ook meer inzichten in het kennen en kunnen van een professional.

Chhetri Ober (Onderwijs.pro):
“Kennen heeft betrekking op het begrijpen van de relatie tussen onze handelingen en de gevolgen daarvan. Het idee is dat een beter begrip van de relatie tussen ons handelen en de gevolgen ervan ons kan helpen om beter, meer gericht en meer doordacht, meer intelligent te handelen. Het is belangrijk om handelingen steeds meer op doordachte wijze te plannen en te sturen. Vooral in die situaties waarin het voor ons niet duidelijk is hoe te handelen.”

“Als we uit een dualistisch geest-wereld-schema willen komen, dus uit de hersenen, dan zullen we kennis gewoon moeten zien als een vorm van praktisch handelen. We moeten dan ook ophouden met mbo/hbo/wo als een hiërarchische opbouw te zien. Je bent niet beter als je een wetenschappelijke opleiding hebt gedaan dan iemand die een mbo studie heeft gevolgd. We kunnen hooguit zeggen dat de focus net op een ander aspect ligt. En wat hebben we aan iemand die alleen de kennis in het hoofd heeft en niet naar kan handelen?
Voor verder informatie: secretariaat@commtop.nl of Chhetri Ober 06 13 04 09 16.