De stichting CommTop heeft een Raad van Advies. De leden werken op terreinen die de stichting tot haar aandachtsgebied rekent, of op verwante terreinen. De leden zijn:

Ben Warner
Harm Rozie Prof.Dr. Nico Schraag
Voorzitter/PR