Over stichting CommTop

Over Stichting CommTop

Stichting CommTop werkt sinds 2011 voortvarend aan de professionalisering van de communicatiebranche.
De stichting is non-profit en wordt tot heden door onbezoldigde medewerkers gedreven.

CommTop is verbinder tussen professionals en organisaties, tussen onderwijs en arbeidsmarkt, tussen ervaring en waardering.
Zij beheert de meetlat en het register voor iedereen, die zich als communicatieprofessional wil certificeren.

CommTop helpt een webmaster zijn of haar ‘kunnen’ te bewijzen; geeft verschillende soorten journalisten een podium;
verduidelijkt wat het verschil is tussen voorlichters en pr-medewerkers.

CommTop geeft inhoud aan ‘LevenLangLeren‘ of ‘LangLeveLeren‘;
bevordert gerichte bijscholing, omscholing en arbeidsmobiliteit;
steunt de belangen van elke professional in de communicatiebranche in de snel veranderende arbeidsmarkt.