Over stichting CommTop

Over Stichting CommTop

(Non)formele route

CommTop geeft inhoud aan ‘LevenLangLeren‘ of ‘LangLeveLeren‘;
Hanteert hiervoor het kwalificatieraamwerk EQF/NLQF  Communicatie voor gerichte bijscholing, omscholing en arbeidsmobiliteit voor zowel formeel als non-formeel leren. CommTop laat onderwijsaanbieder Inschaling.pro, de opleiders, opleidingen inschalen op gewenst EQF/NLQF niveau.

Informele route

CommTop is verbinder tussen professionals en organisaties, tussen onderwijs en arbeidsmarkt, tussen ervaring en waardering.
Zij beheert het kwalificatieraamwerk EQF/NLQF Communicatie en het register voor iedereen die zich als professional in de communicatiebranche wil laten certificeren.

Via het CommTop kwalificatieraamwerk:

  • kan een webmaster zijn of haar ‘kunnen’ op niveau bewijzen en laten certificeren;
  • krijgen verschillende soorten journalisten een podium;
  • is duidelijk wat het verschil tussen de rol van voorlichter en pr-medewerker is.

CommTop laat professionals certificeren via QRM. EVC trajecten worden verzorgd door de toegewezen EVC aanbieders QRM, Vigor en bureau Sterk.