Raad van Advies

De stichting CommTop heeft een Raad van Advies. De leden werken op terreinen die de stichting tot haar aandachtsgebied rekent, of op verwante terreinen. 

Ben Warner

Voorzitter

Non nobis tantum nati
“Niet alleen voor onszelf zijn wij geboren .” Mijn lijfspreuk die ook past bij de tweede beschrijving van communicatie, “Wijsgerige communicatie vereist een bezien van alle dingen door het oog van een ander”. Naast carriere tevens betrokken, ontwikkelaar Communicatie, PR, NGPR/ Logeion (erelid) Relevante bestuursfuncties:
NGPR (nu Logeion)- Voorzitter Examencommissie
– Vice-voorzitter bestuur NGPR
– Eind-redacteur PR en Voorlichting
– Eindredacteur Cahiers PR en Voorlichting
– NGPR Commissie Buitenland/lid
– Bestuurslid/Commissaris en gedelegeerd bestuurder SRM
– lid Advisory Board International Busines School Hanzehogeschool

Communicatieonderwijs:
– Docent-bekleder Bijzondere Leerstoel Strategische Communicatie Universiteit van Amsterdam (2001-2011)/
– Docent Van der Hilst Opleidingen (1980-2005)
– Docent SRM (1980-2002)
– Docent/examinator Academie voor Management (AOG/RUG, Groningen; business strategy/res publica, 1998- 2005)-
– Gastcolleges Universiteiten van Groningen, Utrecht, Twente, Universiteit voor Olie en Gas.

Harm Rozie

Lid / PR / spreker

Is partner van Communication Concert. Via Communication Concert business partner van EBCC en COLLIN.

Met wortels in de communicatie en veranderkunde is de vakkennis aangevuld met ervaring en uitstapjes naar systems engineering en bestuurskunde.

Veelgevraagd strateeg voor communicatie, verandering en innovatie bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties. Sterk in analyse en vereenvoudiging van complexiteit, mede door brede kennis via partnerships en samenwerkingen in interdisciplinaire en trans-sectorale verbanden.

Sinds de jaren tachtig via communicatie en veranderkunde betrokken bij grootschalige maatschappelijke transformaties.
De eerste was de kanteling van het milieubeleid in de jaren tachtig onder leiding van Pieter Winsemius. Daarna gewerkt onder andere voor de stad Groningen, het ministerie van Onderwijs, het Wereld Natuur Fonds en de KNVB. Als strateeg en directeur van Communication Concert heeft hij daarna voor overheden, bedrijven en not-for-profit instellingen een reeks communicatie- en veranderstrategieën ontworpen en helpen uitvoeren in uiteenlopende sectoren.

 

drs Bas Roozen

lid /  Business Technology

Als digital native is Bas al ruim 20 jaar aan het ondernemen. Na de Academie heeft hij zijn eerste bedrijf gestart, toen nog op het kantelpunt van CD-Rom naar Internet.

Bas is actief als creatief strateeg en bedenkt en produceert digitale (transformatie) oplossingen met de gebruiker en de klant als vertrekpunt. 

Momenteel werkt Bas o.a. aan House of Experts, een collectief dat de belangen van de leden faciliteert en behartigd; van A(cquisitie) tot Z(iekte).

mr Berthe van Stiphout

Lid / Rechtspraak

Berthe van Stiphout is jurist, bestuurder en gecertificeerd toezichthouder en heeft jarenlange ervaring als bestuurder in jeugdzorg, gemeenten en rechtspraak.

Zij is ervaringsdeskundige op het gebied van het selecteren en aansturen van communicatieadviseurs en was in 2014 de landelijke programmaleider van de nieuwe opleiding voor rechters.

Berthe is medeauteur van het boek “Over bestuurskracht en maatschappelijke veerkracht”.

Peter van Leeuwen

lid / Communicatiewinkel

Senior (mar)com specialist die getriggerd is door de vraag hoe marketing en communicatie een strategische bijdrage kunnen leveren aan het succes van een organisatie.

drs Wilbert van der Heijden

lid / journalistiek

Vanuit Focusgrid, [DEREDACTIE], Hogeschool Utrecht en TheCommonAffairs zorgt hij voor een efficiënte afstemming tussen doelstelling, klant en communicatie-communicatieplatform.

The Common Affairs (TCA) is een internationaal en interdisciplinair platform voor journalistiek en design.

prof.dr. Nico Schraag

Lid / spreker

studeerde, na het volgen van middelbaar onderwijs, onder andere: ‘Applied Behavioral Sciences’ met als hoofdvak: ‘Psychologie van de Interactie’ en bijvak Marketing-communicatie. Hij promoveerde op het onderwerp: ‘Interactionele- en paradoxale communicatie in situaties van functioneren onder spanning en toenemende druk’.

Nico Schraag doceert sinds 1986, als docent verbonden aan de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Twente en de Faculteit Bedrijfskunde van de Universiteit van Twente te Enschede, de disciplines Commerciële- en Marketing Communicatie en Bestuurskunde en is docent bij de leergang Master of Business Administration.

Hij geeft verder les aan de Media Academie te Hilversum, is lid van de American Society for Training and Development (ASTD), AMA, en coauteur van enkele handboeken op het gebied van marketing en communicatie. Zie ook: https://nicoschraag.nl/