Souffleren of regisseren

Souffleren of regisseren


Een aantal onafhankelijke communicatieprofessionals organiseert een intervisiebijeenkomst die interessant kan zijn voor de relaties van CommTop op Donderdagmiddag 7 februari in het veiligheidsmuseum PIT Almere. (
Hét museum voor politie, brandweer & ambulance)  Zij vragen deelnemers 25 euro als bijdrage in de kosten.
Leden van het Communicatie Platform Flevoland betalen 15 euro.

 U kunt zich via dit Flevolandse netwerk inschrijven. 

 

Wij nodigen je van harte uit voor de kennissessie ‘Burgerparticipatie en Veiligheid’ waar we met elkaar in gesprek gaan over de snelle verandering in competenties & de nieuwe rollen van de communicatieprofessional.

Dr. Steven de Waal: ‘Ik beveel u deze bijeenkomst van harte aan. De publieke opinie wordt werkelijk publiek, zonder professionele filters en afspraken tussen voorlichters en pers. Er zijn nu 17 miljoen amateur journalisten met een eigen publiek podium, met groeiende invloed.’

DUURZAME TRANSITIE IN ALMERE EN ROTTERDAM

Hoe betrek je inwoners bij de duurzame transitie van je stad en hoe kun je de wereldtentoonstelling Floriade2022 hiervoor inzetten? Kan de Floriade met miljoenen bezoekers uit binnen en buitenland de inwoners van Almere meenemen in een brede collectieve transitie? En, kun je Rotterdamse bewoners zien als experts bij de transitie naar een duurzame gezonde stad? Hoe kun je beleid echt verbinden aan de uitvoering.

Monique van der Plas, programmanager Floriade2022 & Growing Green Cities
Paula Zwitser, sociaal entrepeneur stichting Broodnodig, Rotterdam

 

VEILIGHEID EN ONDERMIJNING IS EEN BRANDEND ONDERWERP

De snelheid van handelen bij incidenten is bijna contrair aan de behoefte om nauwkeurig te werken. Hoe werk je nu samen met je ketenpartners bij conflictsituaties met verwarde personen? Hoe ga je om met de vele meningen van direct en indirect betrokkenen. Tevens vergroten social media het speelveld bij deze veiligheidsissues in een wanordelijke brei van informatie. Zijn er nieuwe verantwoordelijkheden op het snijvlak van veiligheid, zorg en communicatie?

Sonja van der Graaf, woordvoerder schakelteams verwarde personen (werkte met Onno Hoes)
Bart Scholten, communicatiemanager Zaandam

 

EXTRA MASTERCLASS

Extra masterclass van dr. Steven de Waal in de boardroom voor maximaal 25 deelnemers.
Als schrijver van het boek Burgerkracht zette hij het denken over burgermacht op de kop. Zijn nieuwste boek dat eind november 2018 uitkwam is een compilatie van internationale lezingen over hoe technologie (websites en apps) disruptief uitpakt op democratie, politiek, opinie en burgerzelforganisatie. Niet enkel als protest, maar ook in solidariteit en coöperatie waardoor overheid en politiek minder belangrijk worden.

Gastheren:
Marcel Bril, bestuursadviseur en schrijver van het boek ‘Door de mist’
Marcel Kolder, publicist en opschudder van de openbare ruimte

Klik hier voor het programma en het inschrijfformulier