Over stichting CommTop

Stichting CommTop staat voor communicatief vakmanschap op basis van begrijpelijkheid, feitelijkheid, verifieerbaarheid, waarachtigheid en tijdigheid.   CommTop zet zich in voor de belangen van alle professionals die als zodanig werkzaam zijn in de communicatiebranche. Zij is opgericht met het doel om vraag en aanbod van hun vakmanschap beter op elkaar af te stemmen.