Nieuwsbrief Juni 2018

Nieuwsbrief Juni 2018

Met deze nieuwsbrief informeert CommTop over de ontwikkeling en toepassingen van de branchestandaard communicatiebranche.

In deze nieuwsbrief:

1.    Branchestandaard communicatiebranche goedgekeurd!

Met deze nieuwsbrief wil CommTop belanghebbenden informeren over de stand van zaken omtrent de ontwikkeling en implementatie van de communicatie branchestandaard. 

1.  Branchestandaard communicatiebranche goedgekeurd!

Per 16 mei jongstleden heeft de commissie van het Nationaal Kenniscentrum EVC de branchestandaard voor de communicatiebranche goedgekeurd (https://www.ervaringscertificaat.nl/standaarden/branche). CommTop is bij deze aanvraag de vertegenwoordiger van professionals en opleiders die belang hebben bij erkenning en certificering van de kwalificaties. Hierdoor is het mogelijk geworden om professionals te certificeren.

Naast de erkenning van de branchestandaard door het Nationaal Kenniscentrum EVC is er een procedure gestart om de kwalificaties in te laten schalen in het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF/EQF (Netherlands /European Qualification Framework). Dit raamwerk is door de Europese commissie opgezet om het niveau van door de overheid gereguleerde kwalificaties en private kwalificaties inzichtelijk te maken. Een NLQF inschaling vertelt iets over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond. Ook de Crebo (MBO) en Croho (HBO) kwalificaties zijn door middel van het NLQF gewaardeerd.

Met beide acties krijgen zowel de deelnemers aan de opleidingen als de bedrijven een beter beeld van de kwaliteiten van werknemers.

2. Vervolgstappen branchestandaard communicatiebranche

CommTop voert gesprekken met EVC aanbieders om samenwerking te verkennen en contractuele afspraken te maken. Er wordt bepaald wanneer de professional doorverwezen moet worden voor een EVC traject en welke procedures hier worden gevolgd. CommTop streeft met meerdere EVC aanbieders naar een uniforme, kwalitatieve aanpak. Op www.commtop.nl krijgen de EVC aanbieders een eigen plek waarop hun werkwijze staat toegelicht. In het register (www.commtopregister.nl) wordt uitgebreider de procedure via een EVC aanbieder uitgelegd.

Komende tijd voert CommTop gesprekken met contactpersonen van opleidingen.

3.  Het register: van aanmelding tot certificering

Om je als professional in de communicatiebranche optimaal te positioneren en profileren – zowel op basis  van afgeronde opleidingen als verworven competenties – ontwikkelde CommTop een register. Naast registratie kan een kandidaat zich straks digitaal aanmelden voor certificering. In eerste instantie is uitgegaan van rollen in het verlengde van communicatiemedewerker, communicatieadviseur en strategisch communicatieadviseur.  Op korte termijn wordt er gestart met de rollen in de journalistiek, zoals: journalist en (web)redacteur. Daarna de rollen in een online omgeving.

De processen voor kandidaat en opleiders worden binnenkort op de website toegelicht middels een routekaart.

Ben jij een professional in de communicatiebranche of ken jij iemand in dit werkveld? Registreren kan vanaf nu! Ga naar www.commtopregister.nl.

4.  Even voorstellen: Berthe van Stiphout en Mariëtte Zwaneveld.

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om ons nieuwe lid van Raad van Advies, Berthe van Stiphout, en secretaris van stichting CommTop, Mariëtte Zwaneveld, aan u voor te stellen.

Berthe van Stiphout is jurist, bestuurder en gecertificeerd toezichthouder en heeft jarenlange ervaring als bestuurder in jeugdzorg, gemeenten en rechtspraak. Zij is ervaringsdeskundige op het gebied van het selecteren en aansturen van communicatieadviseurs en was in 2014 de landelijke programmaleider van de nieuwe opleiding voor rechters. Berthe is medeauteur van het boek “Over bestuurskracht en maatschappelijke veerkracht”.

Mariëtte Zwaneveld, MSc, heeft psychologie gestudeerd en heeft de afgelopen vijf jaar gewerkt met complex getraumatiseerde patiënten en gezinnen. Ze heeft verschillende opleidingen gevolgd op het gebied van commu­nicatie (NLP, TGI). Mariëtte vindt haar uitdaging in het organiseren en regelen van processen in en rond onderwijs(organisaties). Zij bekleedt vanaf 1 juni 2018 de functie van secretaris bij Stichting CommTop. Zij is bereikbaar onder mail: secretariaat@commtop.nl of op telefoonnummer 06 21 98 05 03.

5. Centrale Examencommissie CommTop

De Centrale Examencommissie van Stichting CommTop staat samen met het bestuur van de stichting in voor de borging van de branche­standaard CommTop zowel op individueel als op onderwijsniveau. De Centrale Examencommissie toetst het proces van examinering van de aangesloten opleidingen. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de Centrale Examencommissie. De namen van de examencommissieleden worden binnenkort bekendgemaakt op de website.

Wilt u het examenreglement inzien? Download deze via de link: https://www.commtop.nl/wp-content/uploads/2018/05/Examenreglement-stichting-CommTop-mei-2018.pdf

6.  Landelijke Klachten- en Geschillencommissie geïnstalleerd!

Per 1 mei jl. is de klachten- en geschillencommissie van CommTop benoemd. De namen van de leden van de klachtencommissie worden binnenkort op de website bekend gemaakt. Bent u meer geïnteresseerd in de klachtenprocedure, ga dan naar: https://www.commtop.nl/wp-content/uploads/2018/05/Klachten-en-geschillenprocedure-mei-2018.pdf

7.  Vacature Assessor met minimaal 12 jaar ervaring

Een belangrijk onderdeel van het certificeringstraject is het beoordelen van het werk- en denkniveau van de kandidaat. Inschaling.pro, uitvoerend partner van CommTop, zoekt professionals die assessor willen worden. Inmiddels is enthousiast gereageerd op de vacature. Dit neemt niet weg dat de vacature nog steeds open staat voor geïnteresseerden. De kandidaat die wij zoeken heeft minimaal twaalf jaar aantoonbare werkervaring in de communicatiebranche én een afgeronde hbo-opleiding. Onze voorkeur gaat uit naar iemand met kennis en ervaring op het gebied van toetsen en examineren. Zie voor meer informatie Assessoren gezocht! Wilt u solliciteren? Stuur een mail naar chhetri@inschaling.pro

Namens bestuur CommTop

Jenny Le Large, directeur/voorzitter

Stichting CommTop

Juni 2018