Klankbordgroep

Communicatiebranche is een levend vakgebied. Dus kijkt een klankbordgroep mee. Hoe zijn niveaus tot stand gekomen en hoe veranderen de niveaus in de praktijk?

Biedt de ontwikkelde meetlat voor de communicatiebranche voldoende steun, uitdaging en aansluiting bij behoeften en verwachtingen?

Dit beoordelen bij toerbeurt vier communicatieprofessionals uit een pool van 12 tot 24, die de branche zo goed mogelijk vertegenwoordigen (loondienst/zzp, organisatie-omvang, regio, leeftijd, opleiding, ervaring). Zo zijn intersubjectiviteit en een afgewogen zienswijze gewaarborgd.

Lid worden van deze klankbordgroep? Mail je CV met motivatie naar info@commtop.nl o.v.v. lid Klankbordgroep.