CommTop branchestandaard gecertificeerd

Goedkeuring branchestandaard Nationaal Kenniscentrum EVC

Per 16 mei 2018 heeft de commissie van het Nationaal Kenniscentrum EVC de branchestandaard voor de communicatie-branche goedgekeurd. CommTop is bij deze aanvraag de vertegen-woordiger van professionals en opleiders die belang hebben bij erkenning en certificering van de kwalificaties. Hierdoor is het mogelijk geworden om professionals communicatiebranche te certificeren.

Goedkeuring branchestandaard Nationaal Kenniscentrum EVC

Op 11 december 2018 heeft de Programmaraad van NCP NLQF positief ingestemd met het advies van de commissie Kwaliteit over de aanvraag van CommTop met het oog op inschaling van de kwalificaties in het NLQF.
Met dit besluit worden betrokken opleidingsinstituten een standaardtekst overlegd over het certificeringstraject vanaf september 2019.