Toelichting EQF

EQF (European Quality Framework, 2008)

EQF is in de Europese context ontwikkeld met de opdracht vanuit de Europese Commissies aan alle lidstaten om op basis daarvan een nationale vertaalslag te maken en dat te implementeren.
EQF is het Europese referentiekader voor kwaliteitsborging in het beroepsonderwijs en training vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad (2009).  

Dit Europese referentiekader moet bijdragen aan kwaliteitsverbetering in het Europees beroepsonderwijs en –opleiding en dit kader stimuleert transparantie van beleidsontwikkelingen op het gebied van de beroepsopleidingen tussen de lidstaten om op deze manier het wederzijds vertrouwen, de mobiliteit van werknemers en lerenden, en een leven lang leren te bevorderen.