Communicatiebranche

 
COMMUNICATIEBRANCHE ONDERZOEK

In Nederland zijn er in de communicatiebranche verschillende beroepsverenigingen, waardoor er niet echt sprake is van één branche. In totaal zijn er nu ongeveer 11 beroepsverenigingen. Alleen de beroepsvereniging voor journalistiek (NVJ) kan gezien worden als een echte beroepsvereniging en belangenbehartiger bij cao-onderhandelingen. Alle andere verenigingen spelen meer vanuit een commercieel oogpunt een rol in de versnipperde wereld van de communicatiebranche. In een vrije markt kan en mag dat, maar voor een dergelijke branche leidt dit niet tot vooruitgang, transparantie of professionalisering – integendeel. Stichting CommTop heeft als brancheoverstijgend instituut het doel de branche verder te professionaliseren. Het mag duidelijk zijn dat gezien de complexiteit dit niet zonder slag of stoot kan gaan. In het verleden werd duidelijk, dat in deze branche stevige harmonisatiemaatregelen nodig waren voor zowel erkenning in de arbeidsmarkt en het onderwijs van een branchestandaard en niveaus volgens EQF.

ONDERZOEK (2)

CommTop heeft zich eerst bezig gehouden met de vragen: Wat is professionaliteit in Communicatie? Wanneer is iemand dan een professional in de communicatie­branche? Wie bepaalt dit? Langs welke meetlat leg je dit? Op welke niveaus zijn communicatieprofessionals werkzaam en wat zijn de onderliggende niveaus, competenties en vaardigheden? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is er eerst een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar het aantal werkzame mensen in de deze branche. In samenwerking met vele uitvoerende instanties zijn de definities van de overeenkomstige taken omschreven waarvoor professionals worden betaald.

HARMONISATIE

Met de betreffende instanties is een inschatting gemaakt, dat er 145.000 professionals in deze branche werken. Van deze professionals is slechts 9% lid van de zgn. beroepsverenigingen. Naar schatting is circa 65% van de 145.000 professionals zzp’er. Daarna zochten we een antwoord op de vragen:

    • Hoe zien in een geharmoniseerde arbeidsmarkt en onderwijsaanbod de niveaus volgens EQF er uit?
    • Hoe zien de branchespecifieke competenties in het verlengde van EQF er uit?
    • Hoe ziet kwalificatieraamwerk voor deze communicatiebranche er uit?
    • Hoe kunnen wij beroepen benoemen aan de hand van dit kwalificatieraamwerk?
En tot slot, wanneer we de definities kennen van de beroepen
    • Hoeveel mensen zijn dan werkzaam in deze beroepen?
kwalificatieraamwerk

Dit kwalificatieraamwerk is van groot belang voor zowel: professionals (in het kader van een Lang Leven Leren), onderwijs (certificeren, ontwikkelen van kennis op ingeschaald NLQF niveau); certificeren, valideren van onderwijs en professionals. opdat zij elkaar kunnen laten zien wat zij ‘in huis hebben’. Tenslotte was de vraag: Weten organisaties exact te formuleren wat nu hun knelpunten zijn aan de hand van dit kwalificatieraamwerk? Hebben professionals voldoende kwalificaties of zijn zij gebaat bij verdere training?