CommTop Register

 

COMMTOP REGISTER

Voor de uitvoering van controle, het toepassen van de standaard voor professionals is een register (‘meetlat’) ontwikkeld. Dit register, www.commtopregister.nl plus alle benodigde faciliteiten –  zoals de website www.commtop.nl, opleiding en aanstelling van assessoren, EVC aanbieders, uitvoeren van audits & inschaling onderwijs, wordt beheerd door het Bedrijfsbureau van CommTop als uitvoerder van de branchestandaard.

BEDRIJFSBUREAU

Naast het beheren van het streng privacy-beveiligde Register, geeft dit Bedrijfsbureau certificaten af op basis van het advies van assessoren, EVC-aanbieders of auditbureaus en onder toezicht van een Centrale Examencommissie. Verder regelt het Bedrijfsbureau de taken van Bestuursleden, van leden van de Raad van Advies en van een Expertpanel. Een panel van inhoudelijk deskundigen is in oprichting, dat volgens een vastgestelde frequentie de branchestandaard evalueert op basis van toekomstig veranderende kennis en inzichten.

CommTop Register

www.commtopregister.nlwww.commtop.nlBedrijfsbureau van CommTop, . EVC-aanbiedersauditbureausCentrale ExamencommissieBestuursledenRaad van AdviesExpertpanel20180901 CommTop certificering communicatiebranche