Het kwaliteitsregister

Het kwaliteitsregister

Positioneren en Professionaliseren

 

In het CommTop Register toont u aan, wat u in een ‘LevenLangLeren’ heeft opgestoken en zorgt u voor uw duurzame inzetbaarheid! U onderscheidt zich als professional en positioneert zich duidelijk op de arbeidsmarkt. Daarnaast draagt u bij aan de algemene professionalisering van de Nederlandse Communicatiebranche.

Zicht op uw competenties

Hoe zien uw eigen competenties en vaardigheden er uit? Hoe kunt u die voor uzelf en anderen helder en duidelijk maken? Of, concreter:

  • Hoe snel is uw profiel aan een opdracht of vacature te koppelen?
  • Hoe bewijst u uw meerwaarde voor uw team en organisatie?
  • Op welk niveau zit u nu en over drie jaar — en waarom?

Zicht op eigen pad

CommTop ondersteunt u bij het kiezen van uw eigen pad. CommTop helpt vast te stellen wat u al bereikt hebt. U kunt ontdekken hoe stevig u in uw schoenen staat. U kunt gemotiveerd bepalen, hoe u verder wilt. Certificering via CommTop biedt inzicht en zelfvertrouwen in uw kunnen op dit moment en voor uw volgende carrièrestap.

U beslist zelf, wat u in het Register zichtbaar maakt. U kunt dan kennis en ervaring delen, uw koers bijstellen en uw benadering verbeteren en vernieuwen. U kunt zich sterker positioneren en onderstrepen wat u waard bent. CommTop biedt u de kans op meer erkenning en zichtbaarheid.

Wegwijzers, gidsen en duwtjes in de rug

CommTop stelt u in staat, uw persoonlijk ePortfolio samen te stellen. Met bijvoorbeeld een 360-gradenanalyse, validatie van uw eCV, formele of informele certificering, met hulp van uw eigen coach of opleidingsinstituut.

Samen met partners bieden wij overheid, bedrijven, werknemers en zelfstandigen in de communicatiebranche een breed pakket van diensten voor vaktechnische en persoonlijke ontwikkeling.