Branchestandaard

 
 

branchestandaard

Noem je jezelf webmaster, communicatieadviseur, online journalist, of blogger, dan noem je eigenlijk beroepen die nooit zijn omschreven en of onderbouwd volgens de zgn. branchespecifieke competenties. Want een journalist werkt al heel anders in vergelijking met 20 jaar geleden. Ook spreken we hier van ‘vrije’ beroepen. Iedereen kan zich journalist, communicatieadviseur of webmaster noemen. Deze beroepen zijn niet beschermd, in tegenstelling tot beroepen in de gezondheidszorg of andere branches.
Wat als je als journalist of webmaster geen goed betaald werk of opdracht kunt vinden? Welke stappen kun je nemen voor je verdere loopbaanontwikkeling?
Misschien overstappen naar het onderwijs? Of  lesmodules  voor ‘online’journalistiek. Wat moet je daarvoor dan kunnen en kennen? In dit geval is onderbouwing van de kennis en kunde op het gebied van onderwijskunde van belang. Een tweede vereiste is een bepaald taalniveau (C1/C2), essentieel voor werken een communicatiebranche. Verder is er aantoonbare ervaring nodig en wellicht kan een uitgebreid assessment aangeven, dat je weliswaar de nodige competenties hebt, maar dat je nog wel een aanvullende praktijkopleiding nodig hebt.