Certificeringsprocedure CommTop

Wilt u zich certificeren bij CommTop?

Dan starten wij een procedure waarin we samen de volgende stappen nemen:

Stap 1: Registreren

Meld u aan in het kwaliteitsregister en maak een ePortfolio aan.


  Registreer u nu!

Stap 2: ePortfolio invullen

Vul hier uw ervaringen en behaalde diploma’s, certificaten in. Gebruik scans van officiële documenten ten behoeve van de validering en certificering.  

 

Stap 3: Functievalidering

Na het volledig invullen van het ePortfolio kan het waarheidsgehalte worden geverifieerd.

Veel werk- of opdrachtgevers zien graag een gevalideerd CV. Heeft de kandidaat wel de relevante diploma’s behaald? Is hij of zij wel werkzaam geweest voor de genoemde organisatie? Was de kandidaat wel een projectleider of was er meer sprake van een ondersteunende rol? Voor een CV-validatie bestaan er diverse, betaalde diensten. Wit u dat u met een verleende certificering een CV kunt uitdraaien, dat voor 100% valide en zo ook geloofwaardig is? Dit is een technisch bestand dat in ieder ander e-Portfolio-systeem kan worden ingeladen en dat voldoet aan de Nederlandse NEN-afspraak NTA 2035.

 

Functievalidering is onderdeel van het CommTop certificeringstraject.

Stap 4: Vraag certificering aan

CommTop neemt uw aanvraag in behandeling. Eén van onze begeleiders controleert uw ePortfolio.

Heeft de assessor onvoldoende informatie om u te certificeren?

Dan kunt u ontbrekende informatie alsnog verduidelijken en aanvullen.  

Blijkt hierna dat uw certificering via deze route niet mogelijk is?

Dan is wellicht een tweede optie mogelijk: de EVC-procedure.

 

Naar certificeringsprocedure EVC aanbieders

Stap 5: Assessmentgesprek

Een assessor van CommTop leest uw ePortfolio en bespreekt het met u tijdens een assessmentgesprek.

 

Stap 6: Advies van de assessor aan de Centrale Examencommissie

De assessor adviseert de Centrale Examencommissie over uw niveau.

 

 

Klik hier voor het examenreglement

Stap 7: Persoonlijke certificering en zichtbaarheid in het register

Na akkoord van de Centrale Examencommissie over het advies, bent u gedurende drie jaar gecertificeerd. U ontvangt een CommTop-certificaat van de Centrale Examencommissie.

 

U kunt er zelf voor kiezen om u na certificering op onze website te presenteren. U kiest zelf welke gegevens u publiceert.

De professional heeft na certificering toegang tot passende vacatures via Vifort.

Certificeringsroute Commtop