Branchestandaard als kwaliteitsraamwerk

Kwaliteitsraamwerk

Om een positieve bijdrage te leveren aan de harmonisatie van de arbeidsmarkt en van het onderwijs in de communicatiebranche is er nu een branchestandaard ontwikkeld. Dit is een primeur en uniek voor deze branche.
Voor de ontwikkeling en beschrijving van de branchestandaard als kwaliteitsraamwerk zijn specialismen nodig. Allereerst werd hiertoe de Stichting CommTop opgericht, die alleen de branchestandaard ontwikkelt, borgt en bewaakt conform de eisen van het EQF.
Deze standaard vormt vervolgens de basis voor de uitvoering van EVC-procedures.

Erkenning Nationaal Kenniscentrum EVC

Na de hierboven beschreven inspanningen is de branchestandaard in maart 2018 voor erkenning aangeboden aan het Nationaal Kenniscentrum EVC.
De Stichting Examenkamer is door de Stichting van de Arbeid in samenspraak met de Rijksoverheid aangewezen als de uitvoeringsorganisatie van het Nationaal Kenniscentrum EVC, met als opdracht de regie te voeren over EVC-trajecten voor arbeidsmarkt en om de kwaliteit van EVC te bewaken.

kwalificatieraamwerk

Deze standaard wordt als kwalificatieraamwerk streng getoetst, om te voorkomen dat er geen enkele misinterpretatie bestaat bij de beoordeling van de verschillende niveaus voor de certificering van de mensen in de verschillende beroepen. Er bestaat nu een officiële erkenning van niveaus en verworven competenties en een officiële certificering van professionals.
De standaard blijft onder direct toezicht van het Nationaal Kenniscentrum EVC.