Expertpanel

Het Expertpanel bekijkt of het werk van het Competentieteam beantwoordt aan de competentieberoepsstandaarden die voor de communicatiebranche zijn vastgesteld.

Het Expertpanel bestaat uit mensen op het snijvlak van praktijk en wetenschap. Ze komen uit psychologie, filosofie en ethiek, taalwetenschappen, sociologie, rechtswetenschappen, politicologie, communicatiewetenschap, internettechnologie en journalistiek. 

Dr. Reijer Verwer

Voorzitter & projectleider

…..

Drs. Thera Balvers

Drs. Miranda Bensing

…..

Leo Bijl

…..

Prof. Dr. Cees Hamelink

…..

Drs. Klaas Hoeksema

…..

Marcel Kolder

…..

Drs. Martin Kugel

…..

Mr. Peter Kwikkers

…..

Prof. Dr. Bart Nieuwenhuis

…..

Prof. Dr. Nico Schraag

…..

Saskia ter Kuile

…..

Drs. Cornelis van den Berg

…..

Laurens van Bodegom

…..

Drs. Maria van Boekelen

…..

Drs. Wilbert van der Heijden

…..

Ben Warner

…..

Maarten Wienbelt

…..