Toelichting NLQF

Netherlands Quality Frameworks

NLQF is een (toetsings-)raamwerk voor niveaubepaling van alle mogelijke opleidingskwalificaties. Van basiseducatie tot doctoraat en van bedrijfsopleiding tot meerjarige avondstudie. NLQF maakt hierdoor formele, door de overheid gereguleerde kwalificaties en non-formele private kwalificaties met elkaar vergelijkbaar. De meerwaarde van NLQF is vooral het bieden van transparantie in de opleidings- en trainingsmarkt. Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF is gekoppeld aan het European Qualification Framework EQF. Ingeschaalde kwalificaties zijn niet alleen in Nederland maar in heel Europa vergelijkbaar qua niveau, mits ze zijn afgestemd op functies in de arbeidsmarkt.

EQF, NLQF en de nationale raamwerken in andere Europese landen zijn ontwikkeld ter ondersteuning van een leven lang leren. Het doel is het bevorderen van de mobiliteit van werknemers en studenten.