FAQ

Veel gestelde vragen

Stichting CommTop

Wat zijn de doelstellingen van stichting CommTop?

• De stichting CommTop stelt zich ten doel professionaliteit in de Communicatiebranche op een hoger niveau te brengen. • De stichting bewaakt daarbij de kwaliteit van de geregistreerde professionals werkzaam in deze branche. • De registreerde professionals zijn door hun aantoonbare kennis, opleidingen, praktijk- en levenservaring bewezen deskundig volgens de principes van het European Qualification Framework (EQF) en scholen zich jaarlijks bij middels permanente educatie. Dit framework biedt mogelijkheden en duidelijkheid voor (inter)nationale arbeidsmobiliteit. • Stichting CommTop hanteert een beroepscode met gedragsregels waaraan een integere en deskundige professional zich aan conformeert.

Wat is het CommTop kwaliteitsregister?

CommTop, het kwaliteitsregister voor de Communicatiebranche, is opgericht in december 2017 na de erkenning door het Nationaal Kenniscentrum EVC met CommTop als uitvoerder landelijke certificering communicatiebranche. Het Nationaal Kenniscentrum EVC is door de Stichting van de Arbeid aangewezen om in Nederland het EVC-stelsel voor de arbeidsmarkt te beheren.

Wat houdt de branchestandaard voor de communicatiebranche van stichting CommTop in?

CommTop heeft, in samenspraak en afstemming met het Nationaal Kenniscentrum EVC een branchestandaard16 voor de communicatiebranche gedefinieerd die gesynchroniseerd zijn met het EQF. EQF staat voor European Quality Framework, een onderwijs overstijgend kader dat ondubbelzinnig vastlegt wat mensen kennen, begrijpen en kunnen. Met de hiervoor speciaal ontwikkelde CommTop meetlat, c.q. register kunnen professionals zich laten certificeren op niveaus die herkenbaar zijn in de branche en waarbij rekening wordt gehouden met reeds behaalde diploma’s, praktijkervaring en vaardigheden die je hebt, dit geheel binnen het kader van de branchedoelstellingen.


Inloggen en account

Ik ben een professional in de communicatiebranche. Hoe kan ik mij inschrijven in het register?

Klik op de knop Registreren op de homepage of ‘naar het kwaliteitsregister’ en vul uw gegevens in.

Waarom moet ik een persoonsgebonden e-mailadres gebruiken bij aanmelden?

Bij gebruik van een algemeen adres of werkmailadres kunnen problemen ontstaan als u bij een andere organisatie gaat werken.

Aan welke criteria moet mijn wachtwoord voldoen?

Uw wachtwoord moet minimaal 8 tekens lang zijn en tenminste 1 hoofdletter, 1 kleine letter en 1 getal bevatten

Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord ben vergeten?

Als u uw wachtwoord bent vergeten kunt u klikken op ‘Wachtwoord vergeten?’ Deze knop kunt u vinden op de inlogpagina van het CommTop kwaliteitsregister. Vervolgens voert u uw gebruikersnaam in. U ontvangt hierna een e-mail met een link, waarmee u uw wachtwoord kunt aanpassen.

Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord wil wijzigen?

Als u uw wachtwoord wilt wijzigen logt u in op uw account. Vervolgens gaat u naar ‘mijn gegevens’ en dan naar ‘profiel wijzigen’. Vervolgens voert u uw huidige wachtwoord in en daarna tweemaal uw nieuwe wachtwoord. Daarna klikt u op opslaan.

Wat moet ik doen als ik mijn e-mailadres wil wijzigen?

Om uw e-mailadres te wijzigen logt u in op uw account. Vervolgens gaat u naar ‘mijn gegevens’ en dan naar ‘profiel wijzigen’. Daar kunt u uw nieuwe e-mailadres invoeren.

Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord wil wijzigen?

Als u uw wachtwoord wilt wijzigen logt u in op uw account. Vervolgens gaat u naar ‘mijn gegevens’ en dan naar ‘profiel wijzigen’. Vervolgens voert u uw huidige wachtwoord in en daarna tweemaal uw nieuwe wachtwoord. Daarna klikt u op opslaan.

Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?

U kunt uw persoonlijke (adres)gegevens zelf aanpassen door in te loggen in het register en te klikken op ‘Mijn gegevens’ en dan naar ‘Profiel wijzigen’. Na het invullen van uw gegevens klikt u onderaan de pagina op de button ‘opslaan’

Zijn mijn persoonlijke gegevens goed beschermd?

Het CommTop register verstrekt uw persoonlijke gegevens nooit aan derden noch worden deze voor commerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Uw gegevens zijn echter wel opgenomen in het CommTop register dat gepubliceerd wordt op de website www.commtopregister.nl. Deze website is openbaar en voor iedereen toegankelijk Om in uw persoonlijk dossier te komen, dient u altijd in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Uw wachtwoord is uitsluitend bij u bekend.

Hoe kan ik mij uitschrijven?

U kunt zich ter alle tijden uitschrijven uit het register. Het beëindigen van de inschrijving bij het CommTop kwaliteitsregister dient alleen en schriftelijk aan het secretariaat van CommTop te geschieden (secretariaat@commtop.nl), uiterlijk een maand voor de start van het nieuwe registratiejaar. Bij een te late opzegging wordt de registratie met een jaar verlengd. De professional ontvangt per e-mail een schriftelijke bevestiging van de opzegging. Als de professional binnen drie weken geen bevestiging heeft ontvangen, dan is de opzegging mogelijk niet ontvangen door stichting CommTop. Neem in dat geval contact op met ons, bij voorkeur per email (secretariaat@commtop.nl)


Registratie en certificering

Wat houdt een (basis)registratie in?

Na inschrijving bent u intern zichtbaar met uw naam op het register. U kunt de zichtbaarheid zelf instellen. Om uw registratie compleet te maken, kunt u op uw persoonlijke pagina via de link ‘betaalmodule’ het bedrag van € 35 euro voldoen voor registratie voor een jaar. Direct hierna krijgt u de beschikking over extra knoppen in het ePortfolio, zoals aanmelding voor persoonlijke inschaling of de vacaturebank. Tevens ontvangt u bericht over alle mogelijkheden van uw registratie. De kandidaat dient zich binnen twee jaar na registratie te certificeren. Lees hier meer over de certificeringsprocedures van CommTop en EVC aanbieders.

Waarom registeren in het CommTop kwaliteitsregister?

Het register helpt mogelijkheden om u als professional in de communicatiebranche optimaal te ontwikkelen en biedt voordelen om u beter te profileren en te positioneren op de arbeidsmarkt – zowel op basis van afgeronde opleidingen als verworven competenties in training en praktijkervaring. Daarnaast: o draagt u bij aan de professionalisering van de communicatiebranche; o onderscheidt u zich als professional en positioneert zich daardoor beter op de arbeidsmarkt; o vergroot u uw zichtbaarheid voor (toekomstige) opdrachtgevers.

Wat zijn de kosten van registratie?

Vanaf 1 juli 2018  is het tarief voor registratie in het CommTop kwaliteitsregister € 35,00 (exclusief BTW) per jaar.

Waarom moet ik mij binnen twee jaar certificeren?

Stichting CommTop heeft als doel professionaliteit in de Communicatiebranche op een hoger niveau te brengen en de kwaliteit van professionals die werkzaam zijn in de communicatiebranche te bewaken. Door certificering toont u uw aantoonbare kennis, opleidingen, praktijk-en levenservaring uw deskundigheid. Daarnaast krijgt u zicht op uw top en welke stappen u hiervoor kunt zetten.

Wat is een ePortfolio?

Als u geregistreerd bent, kunt u inloggen in CommTop kwaliteitsregister. Daar vindt u uw persoonlijke portfolio. Uw persoonlijke ePortfolio bevat verzameling bewijsstukken waarmee de professional kan laten zien wat iemand in de praktijk aan kennis en vaardigheden heeft opgedaan. Voorbeelden: getuigschriften, referenties, verslagen van beoordelingsgesprekken, producten die de kandidaat heeft gemaakt, diploma’s en (deel)certificaten cursussen.

Hoe dien ik mijn ePortfolio in?

Alle documenten dien je online zelfstandig toe te voegen aan jouw portfolio. Onderaan in uw dossier verschijnt een button waarmee u uw portfolio kunt indienen. Documenten die per post of per e-mail naar CommTop worden opgestuurd, worden door ons niet geaccepteerd. Je toegestuurde post of e-mail zal dan ook verwijderd worden.

Wat wordt bedoeld met functievalidering?

Na het volledig invullen van de ePortfolio kan deze worden geverifieerd op ‘waarheidsgehalte’. Na verificatie kan de kandidaat bij iedere sollicitatie, opdracht een gevalideerde cv uitdraaien; een uitdraai op specifieke competenties, vaardigheden die worden gevraagd bij een vacature/opdracht. Een validatie is op maat en tevens onderdeel van de het certificeringstraject.  

Wat zijn de kosten van certificering?

Voor het aanvragen van de certificering via CommTop betaalt u €550,- euro (exclusief BTW). Voor het aanvragen van certificering is functievalidering vereist.

Hoe verloopt de certificeringsprocedure bij CommTop?

Wil u zich laten certificeren bij CommTop? Hier leest u meer over de procedure die we starten en welke stappen we hierin samen nemen.

Wie toetst of ik aan de eisen van een bepaald niveau voldoe?

Het toetsen van het door u ingediende portfolio gebeurt door een assessor. Een assessor wordt door Inschaling.pro opgeleid en beoordeelt de verzamelde bewijsstukken van een kandidaat. Na een volledige ePortfolio, voert de assessor een assessmentgesprek uit met de kandidaat.. Assessoren hebben zelf jarenlang ervaring als professional in de communicatiebranche en zijn ingeschaald op het hoogste niveau van de branchestandaard. De assessmentprocedure en het adviesrapport wordt beoordeeld door de (onafhankelijke) Centrale Examencommissie.  

Uit wie bestaat de Centrale Examencommissie?

De Centrale Examencommissie bestaat uit verschillende professionals uit de communicatiebranche. De leden van de Centrale Examencommissie functioneren onafhankelijk van het bestuur van CommTop maar staan wel in dienste van het juist inschalen van de branchestandaard.


Hercertificering

Wat houdt hercertificering in?

Eenmaal geregistreerd blijft u werken aan uw professionele ontwikkeling met uw persoonlijke dossier. Zo werkt u iedere vier jaar toe naar herregistratie. Verdere details over hercertificering zijn medio september a.s. bekend.