FAQ

Werken in de Communicatiebranche – Wie doet, kan wat, op welk niveau, met welke expertise?

Ben je werkzaam in, opgeleid voor de Communicatiebranche? Dan kun je je vanaf 1 december 2017 je gratis aanmelden bij het CommTop register.

Het CommTop register is het landelijk register voor de Communicatiebranche en is per 15 juni 2017 gestart met certificering voor alle professionals in de Communicatiebranche.

Het CommTop register werkt aan vier doelen:

a. het bewaken, stimuleren en borgen van vakmanschap in de communicatiebranche;

b. het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van vakmanschap in de communicatiebranche;

c. het versterken van de organisatie en het netwerk om visie en doelstelling verder te kunnen vertalen in activiteiten, die aansluiten bij de wensen en belangen van stakeholders; enzovoorts

d. al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. het formuleren, borgen en periodiek actualiseren van competenties van professionals werkzaam in de communicatiebranche – op basis van de bekwaamheidseisen en eisen aan bekwaamheidsonderhoud – zoals op aanbeveling van de Europese Raad 20160180NLE en met erkenning tot branchecertificering door het Nationaal Kenniscentrum EVC (Erkenning van Verworven Competenties)/ De Examenkamer;

b. het op vrijwillige basis laten registreren van alle professionals werkzaam in de communicatiebranche om daarbij hun curriculum vitae en kwalificaties te kunnen laten valideren en om hen in het kader van ‘Leven Lang Leren en Ontwikkelen’ individueel te faciliteren in het zich laten opleiden en ontwikkelen van deze competenties;

c. het (verder) ontwikkelen van dit registratiesysteem – op basis van de bekwaamheidseisen en eisen aan bekwaamheidsonderhoud – als sluitstuk van voortdurende professionalisering;

Met een branchecertificaat dat de basiskwaliteit van professionals in de Communicatiebranche garandeert, denken we aan met deze drie doelen een substantiële bijdrage te leveren.

CommTop register hoopt hiermee een wezenlijke bijdrage te leveren aan de groei, professionaliteit en volwassenheid van de communicatiebranche zodat, gezamenlijk met brancheverenigingen en een panel van diverse experts, een stap kan worden gezet in de toekomst die wel veranderlijk is, en helderheid is over de beroepscompetentiestandaarden.

Voor welke beroepsgroepen in de Communicatiebranche?

Communicatiebranche als vakgebied gaat heel ver en is heel breed. Niet eerder was het mogelijk om de grenzen van deze branche te bepalen. Door de introductie van het European Qualification Framework voor de communicatiebranche kan nu voor iedereen die werkzaam in deze sector (als voorbeeld: communicatieprofessionals – webmaster – webdesigner – journalist – community manager) zijn of haar eerder verworven competenties objectiveren en vergelijken met anderen. Daarnaast is het ook mogelijk om op individueel niveau de eigen toekomstperspectieven te ontwikkelen.

Wat houdt een kandidaatsregistratie in?

Met de eerste professionaliseringsslag in de Communicatiebranche kunt u per 11 dec 2018 de tijd om uw kandidaatsregistratie aan te vragen door aan te tonen dat u beschikt over de basiskwalificaties. Dit kan op basis van de volgende voorwaarden:

 • Aantoonbaar hbo-niveau;
 • Aantoonbaar C1 of C2 niveau Nederlands;
 • Positief doorlopen gecertificeerd toetsingsassessment;
 • Positief doorlopen EVC-procedure;
 • Individuele diplomawaardering
 • Aspirant-registratie voor beginnende communicatieprofessionals (< 5 jaar).

Wat houdt een basisregistratie in?

Na 1 januari 2018 kan aan de hand van de uitgewerkte competenties en skills tot concrete registratie worden overgegaan waarna u zich ‘geregistreerd professional in de Communicatiebranche’ kunt noemen. Hiermee kunt u aantonen dat u beschikt over de basiskwalificaties van de per 1 januari 2018 uitgewerkte beroepsstandaarden waarvoor u zich heeft gekwalificeerd.

Wat zijn de voordelen van een CommTop basisregistratie?

U bent werkzaam in de Communicatiebranche en wilt uw kennis en kunde graag verdiepen en verbreden. U wilt ook uitleg geven en ‘communiceren’ over uw niveau, uw kunnen en kennen en uw opgedane praktijkervaring.

Geregistreerde communicatoren zijn opgenomen in het certificeringsregister en onderscheiden zich door definieerbare deskundigheid en praktijkervaring. Alleen zij mogen het CommTop-certificering plaatsen achter hun naam (CommCert).

Om gecertificeerd te worden en te blijven zal een Communicator voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van permanente educatie en zich aantoonbaar houden aan de gedragscode voor de communicatiebranche en zich bij klachten onderwerpen aan een onafhankelijke commissie van toezicht.

Hieronder treft u documenten aan die betrekking hebben op de organisatie, uitvoering en reglementen van de Stichting Certificering.

Documenten Stichting Certificering CommTop

 • Gedragscode stichting CommTop
 • Reglement CommTop-register
 • Reglement Commissie van Advies

De voordelen van uw erkenning Een registratie Communicator is dan een waardevolle aanvulling voor u. Met deze registratie krijgt u een erkenning als een bewezen, ervaren, deskundige Communicator volgens de vastgestelde standaarden voor de Communicatiebranche en vaardig en betrouwbaar in het bieden van uw rol(len).

CommTop Register hecht veel waarde aan een vakkundig en integer advies. Wij ondersteunen u hier dan ook graag bij. Dit doen we zowel vakinhoudelijk, promotioneel als administratief, zodat u uw werkgever, klant(en) inzichten krijgt in uw professionaliteit.

Promotie CommTop Register biedt u ter ondersteuning een divers pakket aan promotionele middelen waarmee u uw klant kunt informeren over uw toegevoegde waarde als geregistreerd Communicator. U kunt na ontvangst van uw certificaat de titel ‘gecertificeerd Communicator’ onder uw naam voeren, vermelden op website enz.

Herregistratie

Om te kunnen beoordelen of geregistreerde professionals in de Communicatiebranche voldoen aan de basiskwalificaties en vervolgens, iedere vier jaar, aan de herregistratiecriteria:

 • is een registratiesysteem gebouwd;
 • zijn herregistratiecriteria ontwikkeld;
 • is er een helpdesk voor vragen over de werking van het systeem;
 • worden maandelijks bijeenkomsten van de Commissie Registratie georganiseerd.

Registratie aanvragen

Voldoet u aan de registratiecriteria? Staat uw opleiding, assessment, EVC in het register? Dan kunt u deze als kwalificatie selecteren. U moet hier wel een bewijsstuk (diploma of certificaat, traject) aan toevoegen.

Vervolgens kunt u uw registratie als (sr) Communicatieadviseur, communicatiemedewerker, Journalist, webmaster aanvragen met onderscheid of u starter bent (< 5 jaar ervaring).

Met de CommTop registratie toont u aan dat u beschikt over de basiskwalificaties uit de beroepsstandaarden voor de Communicatiebranche.