FAQ

Veel gestelde vragen

Stichting CommTop

Wat zijn de doelstellingen van stichting CommTop?

  • Stichting CommTop stelt zich ten doel de genormeerde competenties en vaardigheden van professionals in de Nederlandse Communicatiebranche te certificeren en bevorderen.
  • De stichting beheert het officiële raamwerk voor inschaling van professionals in de Nederlandse Communicatiebranche en certificeert geregistreerde professionals volgens dit raamwerk.
  • Geregistreerde professionals zijn met hun aantoonbare kennis, opleidingen, praktijk- en levenservaring deskundig volgens de principes van het Nederlandse ‘Qualification Network’ (NLQF), daarmee ook volgens het ‘European Qualification Framework’ (EQF) en scholen zich jaarlijks bij. Dit ‘framework’ oftewel deze meetlat, biedt vakinhoudelijke structuur en duidelijkheid voor (inter)nationale arbeidsmobiliteit binnen de Nederlandse Communicatiebranche.
  • Stichting CommTop hanteert een beroepscode met gedragsregels, waaraan een professional zich dient te houden.

Wat is het CommTop kwaliteitsregister?

Het CommTop Register is het officiële Register van geregistreerde professionals in de Nederlandse Communicatiebranche, is opgericht in december 2017 na de erkenning door het Nationaal Kenniscentrum EVC en beheert het officiële raamwerk voor inschaling van professionals in de Nederlandse Communicatiebranche. Stichting CommTop is bevoegd professionals via dit CommTop Register te certificeren. Een tweede mogelijkheid voor certificering en inschaling is het EVC-stelsel. Stichting CommTop werkt samen met het Nationaal Kenniscentrum EVC. Dit Kenniscentrum is door de Stichting van de Arbeid aangewezen om in Nederland het EVC-stelsel voor de gehele arbeidsmarkt te beheren.

Wat houdt de branchestandaard voor de communicatiebranche van stichting CommTop in?

CommTop heeft, in samenspraak met het Nationaal Kenniscentrum EVC, een meetlat of branchestandaard voor de Nederlandse Communicatiebranche vastgelegd. Met deze Nederlandse meetlat, ontwikkeld van 2011 tot 2017 door onbetaalde Nederlandse professionals, kunnen Nederlandse en buitenlandse communicatieprofessionals zich certificeren op diverse niveaus. Daarbij tellen alle relevante behaalde diploma’s, praktijkervaringen en vaardigheden mee. De Nederlandse CommTop-meetlat correspondeert met het NLQF, de algemene Nederlandse onderwijs-meetlat. Dit NLQF is weer onderdeel van het Europese EQF-raamwerk. EQF staat voor ‘European Quality Framework’, de universele Europese onderwijs-meetlat, die objectief vastlegt wat mensen op bepaalde niveaus moeten kennen, begrijpen en kunnen. Zo ontstaat de mogelijkheid tot internationale uitwisseling, erkenning en mobiliteit.


Inloggen en account

Ik ben een professional in de communicatiebranche. Hoe kan ik mij inschrijven in het register?

Klik op de knop Registreren op de homepage of ‘naar het Register’ en vul uw gegevens in.

Waarom moet ik een persoonsgebonden e-mailadres gebruiken bij aanmelden?

Het gebruik van een algemeen adres of werkmailadres kan problemen opleveren, wanneer u bij een andere organisatie gaat werken.

Aan welke criteria moet mijn wachtwoord voldoen?

Uw wachtwoord moet minimaal 8 tekens lang zijn en tenminste 1 hoofdletter, 1 kleine letter en 1 getal bevatten

Wat kan ik doen als ik mijn wachtwoord ben vergeten?

Als u uw wachtwoord bent vergeten kunt u klikken op ‘Wachtwoord vergeten?’ Deze knop kunt u vinden op de inlogpagina van het CommTop Register. Vervolgens voert u uw gebruikersnaam in. U ontvangt hierna een e-mail met een link, waarmee u uw wachtwoord kunt aanpassen.

Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord wil wijzigen?

Als u uw wachtwoord wilt wijzigen logt u in op uw account. Vervolgens gaat u naar ‘mijn gegevens’ en dan naar ‘profiel wijzigen’. Vervolgens voert u uw huidige wachtwoord in en daarna tweemaal uw nieuwe wachtwoord. Daarna klikt u op opslaan.

Hoe kan ik mijn e-mailadres wijzigen?

Om uw e-mailadres te wijzigen logt u in op uw account. Vervolgens gaat u naar ‘mijn gegevens’ en dan naar ‘profiel wijzigen’. Daar kunt u uw nieuwe e-mailadres invoeren.

Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?

Als u uw wachtwoord wilt wijzigen logt u in op uw account. Vervolgens gaat u naar ‘mijn gegevens’ en dan naar ‘profiel wijzigen’. Vervolgens voert u uw huidige wachtwoord in en daarna tweemaal uw nieuwe wachtwoord. Daarna klikt u op ‘opslaan’.

Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?

U kunt uw persoonlijke (adres-)gegevens zelf aanpassen, door in te loggen in het Register en te klikken op ‘Mijn gegevens’ en dan op ‘Profiel wijzigen’. Na het invullen van uw gegevens klikt u onderaan de pagina op de button ‘opslaan’

Zijn mijn persoonlijke gegevens goed beschermd?

Het CommTop Register verstrekt uw persoonlijke gegevens nooit aan derden, noch worden deze voor commerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Uw gegevens zijn wel opgenomen in het CommTop Register zoals gepubliceerd op de website www.commtopregister.nl. Deze website is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Om in uw persoonlijk dossier te komen, dient u altijd in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Uw wachtwoord is uitsluitend bij u bekend.

Hoe kan ik mij uitschrijven?

U kunt zich te allen tijde uitschrijven uit het Register. Het beëindigen van de inschrijving bij het CommTop Register kan enkel op schriftelijk verzoek door het Bedrijfsbureau van Stichting CommTop gebeuren (secretariaat@commtop.nl). U dient dit uiterlijk een maand vóó ingang van  het nieuwe registratiejaar kenbaar te maken. Bij te late opzegging wordt de registratie automatisch met een jaar verlengd. U ontvangt per e-mail een schriftelijke bevestiging van de opzegging. Als u binnen drie weken geen bevestiging ontvangt, dan is de opzegging mogelijk niet correct ontvangen. Wij verzoeken u in dat geval contact met het Bedrijfsbureau (secretariaat@commtop.nl of telefonisch) op te nemen.


Registratie en certificering

Wat houdt een (basis)registratie in?

Na inschrijving bent u privé en beperkt met uw naam en toenaam in het Register zichtbaar. U kunt de zichtbaarheid zelf instellen. Om uw registratie compleet te maken, kunt u op uw persoonlijke pagina via de link ‘betaalmodule’ het bedrag van € 35 euro voldoen voor registratie voor een jaar. Direct hierna krijgt u de beschikking over extra mogelijkheden in het ePortfolio, zoals aanmelding voor persoonlijke inschaling of de vacaturebank. Tevens ontvangt u bericht over alle mogelijkheden van uw registratie. U dient zich binnen twee jaar na registratie te certificeren. Lees hierover meer in de certificeringsprocedures van CommTop en EVC aanbieders.    

Waarom registeren in het CommTop kwaliteitsregister?

Het Register biedt mogelijkheden om u als professional in de communicatiebranche te ontwikkelen en voordelen om u beter te profileren op de arbeidsmarkt – zowel op basis van afgeronde opleidingen als verworven competenties en praktijkervaring. Daarnaast:
  • draagt u bij aan professionalisering in de Nederlandse Communicatiebranche;
  • onderscheidt u zich als professional en positioneert zich beter op de arbeidsmarkt;
  • vergroot u uw zichtbaarheid voor opdracht- of werkgevers.

Wat zijn de kosten van registratie?

Vanaf 1 juli 2018 is het tarief voor registratie € 35,00 (exclusief BTW) per jaar.

Waarom moet ik mij binnen twee jaar certificeren?

Stichting CommTop biedt u middelen om uw competenties en vaardigheden aan te tonen. Deze persoonlijke kenmerken veranderen in de tijd en naarmate u van uw talenten en vaardigheden in de beroepspraktijk gebruik maakt. Door certificering toont u uw actuele, aantoonbare kennis, opleidingen, praktijk- en levenservaring en uw eigen deskundigheid.

Wat is een ePortfolio?

Als u geregistreerd bent, kunt u inloggen in het CommTop Register. Daar vindt u uw persoonlijke ePortfolio. Uw persoonlijke ePortfolio bevat een zo volledig mogelijke verzameling bewijsstukken, waarmee u kunt laten zien wat u in de beroepspraktijk aan kennis en vaardigheden heeft opgedaan. Voorbeelden: getuigschriften, referenties, verslagen van beoordelingsgesprekken, producten die u heeft gemaakt, diensten die u heeft geleverd, diploma’s en (deel)certificaten van cursussen.

Hoe dien ik mijn ePortfolio in?

Alle documenten dient u zelfstandig toe te voegen aan uw portfolio. Onderaan in uw dossier verschijnt een button waarmee u uw ePortfolio kunt indienen. Let op: U kunt geen persoonlijke documenten per post of e-mail naar CommTop opsturen. Toegestuurde documenten of e-mails met bijlagen worden verwijderd.

Wat wordt bedoeld met functievalidering?

Na het volledig invullen van uw ePortfolio kan dit worden gecontroleerd op ‘waarheidsgehalte’. Na verificatie kunt u bij iedere sollicitatie, opdracht een gevalideerd eCV uitdraaien; een uitdraai naar gelang de specifieke competenties en vaardigheden, die voor een vacature of opdracht van belang zijn. Een validatie is steeds maatwerk en onderdeel van de het certificeringstraject.  

Wat zijn de kosten van certificering?

Voor het aanvragen van de certificering via het CommTop Register betaalt u €550 (exclusief BTW). Voor het aanvragen van certificering is functievalidering vereist.

Hoe verloopt de certificeringsprocedure bij CommTop?

Wil u zich laten certificeren bij CommTop? Hier leest u meer over de procedure die we starten en welke stappen we hierin samen nemen.

Wie toetst of ik aan de eisen van een bepaald niveau voldoe?

Het toetsen van het door u ingediende ePortfolio gebeurt door een assessor. Een assessor is daartoe opgeleid en beoordeelt uw verzamelde bewijsstukken. Na indiening van een volledig ePortfolio voert de assessor een assessmentgesprek uit met u als kandidaat. Assessoren dienen jarenlange ervaring als professional in de communicatiebranche te hebben en te zijn ingeschaald op het hoogste niveau van de branchestandaard. Zij hebben geen binding met beroepsverenigingen of persoonlijke belangen en worden op hun beurt gecontroleerd en begeleid door een hoofdassessor en CommTop. Een onafhankelijke en neutrale Centrale Examencommissie beoordeelt uw assessmentprocedure en het adviesrapport.  

Uit wie bestaat de Centrale Examencommissie?

De Centrale Examencommissie bestaat uit verschillende soorten professionals uit de Nederlandse Communicatiebranche. De leden van de Centrale Examencommissie functioneren onafhankelijk van het Bestuur van Stichting CommTop, maar staan in dienste van het juist inschalen van de branchestandaard.


Hercertificering

Wat houdt hercertificering in?

Eenmaal geregistreerd kunt u verder werken aan uw professionele ontwikkeling en uw ePortfolio. Zo kunt u elke drie jaar toewerken naar herregistratie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bedrijfsbureau van Stichting CommTop.