Raamovereenkomst Examenkamer

RAAMOVEREENKOMST EXAMENKAMER

Om de standaarden formeel in te schalen in het NLQF, is besloten om de standaarden en te ontwikkelen kwalificaties aan te bieden bij het NCP-NLQF. Om dit mogelijk te maken is er een objectieve externe kwaliteitsborging nodig voor examens en van de examineringsprocedures. Hiervoor is raamovereenkomst afgesloten met de stichting Examenkamer voor de externe kwaliteitsborging van examinering van opleidingen voor de communicatiebranche. Ook wordt de branchestandaard ingeschaald door het NLQF, waardoor partijen volgens de branchestandaard opleidingen, trainingen kunnen toetsen op hun vastgestelde niveau. De Stichting Examenkamer zal er als verantwoordelijke instantie op toezien, dat alle processen volgens afspraak en in het belang van de communicatieprofessionals verlopen.