Leven Lang Leren

   
leven lang leren

Het EQF (European Quality Framework) is in de Europese context ontwikkeld met de opdracht vanuit de Europese Commissies aan alle lidstaten om daarvoor een nationale vertaalslag te maken en dat te implementeren. In november 2016 is vervolgens een arbeidsmarkt-gerelateerd EVC convenant gesloten tussen de Stichting van de Arbeid en de Ministeries SoZaWe, OCW en EZ. Voor de professional houdt dit bijvoorbeeld in dat de vouchers voor scholing (voorheen via UWV) nu worden afgegeven door het Ministerie van SoZaW indien kan aangetoond kan worden dat een bepaalde opleiding, training nodig is voor de individuele ontwikkeling. (Leven Lang Leren).