Toelichting EVC

EVC – Ervaringscertificaat

In november 2016 is een arbeidsmarktgerelateerd EVC-convenant gesloten tussen de Stichting van de Arbeid en de Ministeries SoZaWe, OCW en EZK.

EVC is bedoeld om ontwikkelde competenties van een professional transparant en inzichtelijk te maken. Voor de professional houdt dit bijvoorbeeld in dat vouchers voor scholing (voorheen UWV) binnenkort worden afgegeven via persoonlijke vouchers volgens de STAP-regeling. Deze vouchers zijn ook van toepassing voor de EVC-procedures.