Toelichting EVC

EVC – Ervaringscertificaat

In november 2016 is een arbeidsmarktgerelateerd EVC-convenant gesloten tussen de Stichting van de Arbeid en de Ministeries SoZaWe, OCW en EZK.

EVC is bedoeld om ontwikkelde competenties van een professional transparant en inzichtelijk te maken. Voor de professional houdt dit bijvoorbeeld in dat vouchers voor scholing (voorheen UWV) binnenkort worden afgegeven via persoonlijke vouchers volgens de STAP-regeling. Deze vouchers zijn ook van toepassing voor de EVC-procedures.

Hoe werkt EVC in de praktijk?

 • EVC is het erkennen van ‘verworven competenties’ van een kandidaat aan de hand van een standaard die als zodanig erkend is door het NKC-EVC die in samenwerking met de branche is ontwikkeld.
 • Er is sprake van een erkende EVC-Aanbieder die ervaring heeft in het uitvoeren van EVC-procedures waarbij ‘vakbekwaamheid’ wordt gedestilleerd aan de hand van leeropbrengsten.
 • EVC is een instrument dat door de overheid en de sociale partners is erkend als instrument;
  Het ervaringscertificaat geeft het recht op het krijgen van een vakbekwaamheidsbewijs dat door overheid (OCW, SZW, EZK en VWS) en de sociale partners is vastgesteld als waardedocument.
 • Is het leidend? Ja. Zie ook het filmpje site www.ervaringscertificaat.nl.
 • Bij de CommTop profielen gaat het om meetbare profielen waarbij kandidaten op basis van eigen beroepsproducten en met gebruikmaking van reflectieverslagen duidelijk kunnen maken hoe zij aantoonbaar over de vereiste competenties (het kennen en kunnen ten aanzien van de vereisten uit de communicatiebranche) beschikken. Het resultaat is een individueel ervaringscertificaat waarin dat uitvoerig is onderbouwd.


Let wel:

 • Het kan voorkomen dat de HRM adviseur en/of -afdeling  een informatie-achterstand heeft over dergelijke trajecten/procedures.
 • Bijzonder is ook dat de A&O fondsen Nederlandse gemeenten inmiddels met EVC werken om inzichtelijk te maken 1) wat iemand kan, 2) om werkervaring te valideren en 3) daarmee te voorkomen dat kostbare tijd en geld nodig is om mensen te kunnen beoordelen.
 • Ook Biza maakt inmiddels voor ex-wethouders in een pilotproject van dit instrument gebruik.
 • EVC is als een waardevol instrument te zien / te beschouwen waarmee tijd en geld (dus eigenlijk twee keer geld: wat tijd = geld) te besparen. Kandidaten hoeven als ze via formeel, non-formeel en met name informeel leren zich de competenties eigen gemaakt hebben niet nog eens een opleiding te volgen.