Klachten- en geschillencommissie

Bij de stichting CommTop is een landelijke onafhankelijke beroeps- en geschillencommissie voor het CommTop Register aangesteld.

Een professional die het niet eens is met het besluit over zijn of haar certificering door de begeleider, assessor, Centrale Examencommissie, kan eerst bezwaar maken bij stichting CommTop en vragen het besluit te herzien.

Mocht de professional het vervolgens niet eens zijn met de toelichting over dit bezwaar, dan kan het geschil voorgelegd worden aan deze Beroeps- en Geschillencommissie van de stichting CommTop. Deze Beroeps- en Geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in opdracht van de stichting CommTop organiseert.

Lees hier de Klachten- en Geschillenprocedure.