Klachten- en geschillencommissie

Bij de stichting CommTop is een landelijke onafhankelijke beroeps- en geschillencommissie voor het CommTop Register aangesteld.

Een professional die het niet eens is met het besluit over zijn of haar certificering door de begeleider, assessor, Centrale Examencommissie, kan eerst bezwaar maken bij stichting CommTop en vragen het besluit te herzien.

Mocht de professional het vervolgens niet eens zijn met de toelichting over dit bezwaar, dan kan het geschil voorgelegd worden aan deze Beroeps- en Geschillencommissie van de stichting CommTop.

Deze Beroeps- en Geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in opdracht van de stichting CommTop organiseert.

Lees de Klachten- en geschillenprocedure november 2018.

 

mr. Suzanne van Dijsseldonk

Lid

Na afstuderen in 2008  Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg. direct gaan werken bij een grote rechtsbijstandverzekeraar in het verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Na 4 jaar  de overstap gemaakt naar de advocatuur. Inmiddels partner bij SMART Advocaten in het arbeidsrecht, familierecht en letselschades. Twee jaar geleden gestart als lid van de tuchtcommissie van de KNVB. Ook inmiddels lid van de geschillencommissie GAT, een geschilleninstantie die is verbonden aan CAT, een brancheorganisatie voor alternatieve therapeuten.

mr. Antoon Huigens

Lid

Jurist at ZZP Partner.nl; Rechtshulp voor MKB’ers en Rechtsbijstandverzekerden bij Dreigendfaillissement of Second Opinion.

Fractievoorzitter bij Gemeentebelangen in de gemeente Apeldoorn.

mr. Willem Nass

Lid / Voorzitter

Mr. Willem Nass is gespecialiseerd in rechtspraak en jurisprudentie bij zaken die betrekking hebben op bijstandsuitkeringen.