Nieuwsbrief CommTop Juli 2018

Nieuwsbrief Juli 2018

Met deze nieuwsbrief informeert CommTop over de ontwikkeling en toepassingen van de branchestandaard communicatiebranche.

In deze nieuwsbrief:

1. Bedrijfsbureau
2. Organogram
3. Diensten en trajecten
4. Assesoren (NLQF route)
5. Ook opleiders aan de slag met branchestandaard
6. Centrale examencommissie
7. Commtopregister.nl
8. Website onder constructie
9. Klachtencommissie
10. NLQF validiteitsaanvraag: stand van zaken
11. Samenwerking CommTop en EVC aanbieders een feit! (EVC route)
12. Arbeidsmarkt

1.    Bedrijfsbureau
Voor de dagelijkse gang van zaken werken Jenny Le Large (voorzitter/directeur) en Mariette Zwaneveld (secretaris) dagelijks aan alle dossiers. Er is hiervoor een ‘portefeuilleverdeling’ gemaakt zodat een ieder onafhankelijk aan de slag kan gaan en verantwoording aflegt voor de uitwerking aan het bestuur.

2.    Organogram
Het organogram geeft weer hoe de organisatie rondom het CommTop register / meetlat is opgebouwd. Tevens zijn hieronder de procedures beschreven die de mogelijke beïnvloeding en sturing op processen moeten voorkomen en integriteit van alle actoren en procedures bewaakt.

3.    Diensten en trajecten
Vanaf maandag 9 juli zijn de diensten en trajecten van CommTop en processen voor de kandidaat zichtbaar met een stroomdiagram via CommTop https://www.commtop.nl/professionaliseringsroutes

4.    Assessoren (NLQF route)
De eerste gespreksronde met de aangemelde assessoren (NLQF route) is afgerond. Inschaling.pro sluit met de assessoren een overeenkomst af en start met het opleiden. Voor de volgende gespreksronde kunnen geïnteresseerden zich nog aanmelden voor de rol van assessor.

5.    Ook opleiders aan de slag met branchestandaard
Er  heeft een aantal gesprekken plaats gevonden met een aantal instellingen met opleidingen voor en in de communicatiebranche. Inschaling.pro sluit met de instellingen die een of meerdere opleidingen willen laten een overeenkomst af Centrale Examencommissie.

6.    Centrale Examencommissie
Op 4 juli jl. heeft de Centrale Examencommissie vergaderd over haar verdere werkwijze en afstemming met de stichting CommTop. Deze commissie bestaat uit de leden Yolande de Heus, Annette Schenk, Saskia Sluiter en Hanneke van der Lende. Foto’s en bio’s van de leden worden binnenkort op de website van CommTop gepubliceerd.

7.    CommTopregister.nl
Het register van CommTop is nu gereed. Foutmeldingen en zaken die de klantvriendelijkheid van het register kunnen verbeteren, kunnen gemeld worden aan het secretariaat die dit meldt aan Paragin.

8.    Website onder constructie
De website van CommTop heeft de laatste maanden een aantal veranderslagen en ‘look-and-feel verbeteringen ondergaan. Volg de publicaties van de nieuwsbrief over verdere, nieuwe informatie.

9.    Klachtencommissie
Om te voldoen aan de eisen van het NLQF heeft CommTop in het kader van de PDCA-cyclus een landelijke onafhankelijke beroeps- en geschillencommissie voor het CommTop Register aangesteld. (zie ook https://www.commtop.nl/onze-mensen/klachten-en-geschillencommissie)
Deze commissie van Beroep en geschillen bestaat uit drie leden, namelijk:

Mr. Willem Nass    – voorzitter
Mr. Antoon Huigens    – secretaris
Mr. Suzanne van Dijsseldonk

De klachten- en geschillenprocedure is inmiddels gereed.
Een kandidaat die het niet eens is met het besluit over zijn of haar certificering door de begeleider, assessor, Centrale Examencommissie, kan eerst bezwaar maken bij stichting CommTop en vragen het besluit te herzien.

10.    NLQF validiteitsaanvraag: stand van zaken
Inschaling.pro bereidt in afstemming met het NLQF de inschalingsaanvragen van CommTop voor.  Hiermee mag CommTop als enig instituut het (communicatie)onderwijs certificeren in het verlengde van de CommTop branchestandaard.

11.    Samenwerking CommTop en EVC aanbieders een feit! (EVC route)
Inschaling.pro heeft inmiddels de gesprekken met de EVC aanbieders afgerond en met hen een overeenkomst afgesloten. Alle EVC aanbieders staan onder toezicht van Hobeon.

12. Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt bloeit en groeit, maar hoe zit het met de aansluiting van vraag en aanbod? Hoe is de ‘match’ tussen werk- opdrachtgever en de kandidaat in de communicatiebranche? Wie is nu de juiste persoon op de juiste plek?
De toenemende digitalisering en robotisering vragen om een slimme aanpak waarbij de vraag (organisatie) en de gewenste expertise/niveau (aanbod) tegen acceptabele inspanning en kosten mogelijk blijven en het aanbod (kandidaat) ook duidelijk kan aangeven welke opdracht of vacature bij hem of haar past.
Voor deze vraagstukken heeft CommTop een overeenkomst afgesloten met Fibonacci. Fibonacci levert en ondersteunt een intelligent matching platform dat zorgt voor geautomatiseerde en objectieve koppeling van talenten en expertise van specialisten aan gewenste rollen en functies in de communicatiebranche.
Zo kan Fibonacci professionals met hun gecertificeerde rol(len) en kwaliteiten helpen met het vinden van een passende baan, en organisaties met het vinden van de juiste professional op de gewenste plek. Uiteraard beslist de professional zelf voor dit traject, waarbij anonimiteit en controle over eigen gegevens ‘by design’ zijn verankerd in het Fibonacci platform en geheel conform de eisen van AVG en GDPR zijn.

Namens bestuur CommTop en Inschaling.pro
Jenny Le Large, directeur/voorzitter
Stichting CommTop

Juli 2018