Persberichten

kennissessie ‘Burgerparticipatie en Veiligheid’

Op 7 februari a.s. organiseren een aantal onafhankelijke communicatieprofessionals de  kennissessie ‘Burgerparticipatie en Veiligheid’ in het veiligheidsmuseum PIT. Hier gaan de deelnemers en sprekers met elkaar in gesprek over de snelle verandering in competenties & de nieuwe rollen van de communicatieprofessional. Gastheren zijn: Marcel Kolder en Marcel Bril
Steven de Waal, Zie voor aanmelding http://www.merkkracht.nl/
 


 learn more

Raamovereenkost Examenkamer

12 september 2018 – Stichting CommTop heeft een raamovereenkomst afgesloten met de Stichting Examenkamer. Deze overeenkomst houdt in dat er voor de Stichting CommTop zal een extern en onafhankelijk kwaliteitsbewakinssyteem wordt ingericht waarmee examinerende partijen worden geaccrediteerd en onder toezicht examens kunnen ontwikkelen en uitvoeren.
De beoordeling zal worden uitgevoerd door de Examenkamer, daarbij gebruikmakende van de norm voor exameninstellingen en de bijbehorende toelichting, het document met uitwerking voor onafhankelijkheid, alsmede de Algemene Beginselen van Behoorlijk Examineren.


 learn more

Een nieuwe beroepsstandaard voor communicatieprofessionals

Onlangs is er een nieuwe landelijke beroepsstandaard geïntroduceerd voor professionals in de communicatiebranche. Communicatieprofessionals kunnen zich nu volgens duidelijke standaarden laten certificeren. De nieuwe beroepsstandaard versterkt de kwaliteit in de communicatiebranche.


 learn more

Professionaliseren van de communicatiebranche

De communicatiebranche heeft onlangs een belangrijke professionaliseringsslag gemaakt door een validiteitsaanvraag van de branchestandaard bij het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) te doen. Op 6 december 2018 heeft het NLQF formeel Stichting CommTop gevalideerd als organisatie.


 learn more new link

CERTIFICERING COMMUNICATIEBRANCHE

Sedert 16 mei 2018 is Stichting CommTop het officiële en enige instituut, dat in Nederland professionals in de communicatiebranche, opleidings-trajecten en beroepsprofielen in de communicatiebranche kan en mag (laten) certificeren. De branche-standaard is ontwikkeld en beschreven in het verlengde van het European Quality Framework (EQF), ontwikkeld en vastgesteld voor een harmonisatie van het onderwijs en de arbeidsmarkt van de Europese landen. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Kwalificatieraamwerk en http://ec.europa.eu/education/quality-framework_en. Dat betekent in het kort dat wanneer een verpleegkundige met een hbo V diploma met vermelding NLQF niveau (6) solliciteert, de werkgever weet op welk niveau de kandidaat is opgeleid. Met die harmonisatie is per 1 januari 2011 in Nederland een instantie opgericht, namelijk NLQF. Zie hiervoor https://www.nlqf.nl/. (In alle EU-landen is ditzelfde gebeurd: Schotland met SQEF, Vlaanderen heeft er drie! (WQF VQF en FQF.)


 learn more

Erkenning Standaard beroepscompetenties communicatiebranche

DOORN– 29 JUNI 2017 –
Nationaal Kenniscentrum EVC erkent standaard beroepscompetenties voor communicatiebranche


 learn more

Een nieuwe beroepsstandaard voor communicatieprofessionalsProfessionalisering van de communicatiebranche Beter profileren op de arbeidsmarkt Voldoen aan de beroepsstandaardMeerwaarde van een EVCBron: https://vigor.nl/een-nieuwe-beroepsstandaard-voor-communicatieprofessionals?utm_source=Vigor715&utm_medium=email&utm_campaign=update+20-12-2018
Professionaliseren van de communicatiebrancheBron: Nieuwsbrief Onderwijs.pro
Nationaal Kenniscentrum EVC erkent standaard beroepscompetenties voor communicatiebrancheHet Nationaal Kenniscentrum EVC heeft de door CommTop ingediende beroepsstandaard erkend. Op basis hiervan zal in de toekomst beroepscertificering in de Nederlandse communicatiebranche plaatsvinden.Op donderdag 29 juni jl. heeft CommTop, in aanwezigheid van de directeur Stichting Examenkamer / Nationaal Kenniscentrum EVC, tijdens een besloten bijeenkomst de 10 beroepsverenigingen van de Nederlandse communicatiebranche op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen. Bij deze de bijeenkomst in Doorn werden de beroepsverenigingen nadrukkelijk uitgenodigd, om gezamenlijk de beroepsstandaarden voor de communicatiebranche verder te ontwikkelen en te steunen.Klik hierom het persbericht te downloaden (pdf)