Waarom CommTop?

Stichting CommTop werkt sinds 2011 voortvarend aan de professionalisering van de communicatiebranche als verbinder tussen professionals en organisaties, onderwijs en arbeidsmarkt, ervaring en waardering. En als vraagbaak voor iedereen die weten wil wie nu eigenlijk communicatieprofessional is; wat een webmaster precies doet; welke soorten journalisten er zijn; hoe een voorlichter verschilt van een pr-medewerker… Stichting CommTop heeft een branchestandaard voor de communicatiebranche ontwikkeld die is erkend. Dankzij de opzet van een certificering voor onze branche voor zowel de individuele professional als opleiders kunnen we dat vanaf eind 2017 beter waarmaken dan ooit.  

Waarom een meetlat?

Het vak en de maatschappij veranderen. Wat betekent dat voor de branche- en beroepsidentiteit? CommTop heeft in samenspraak en afstemming met Nationaal Kenniscentrum EVC, een communicatie branchestandaard ontwikkeld naar analogie van het kwalificatie raamwerk van leeropbrengsten op acht niveaus. Dit is een overstijgend kader dat ondubbelzinnig vastlegt wat mensen kennen, begrijpen en kunnen. Aan de hand van die branchestandaard is een meetlat ontwikkeld waarmee professionals in de communicatiebranche zich kunnen certificeren op niveaus die herkenbaar zijn in de branche. Bij die certificering wordt rekening gehouden met reeds behaalde diploma’s, praktijkervaring en vaardigheden die je hebt.