Waarom CommTop?

Wat is de stichting CommTop

Stichting CommTop beheert en ontwikkelt als enige officieel in Nederland erkende instantie het kwaliteitsregister voor professionals in de Communicatiebranche.

De stichting is opgericht in december 2017 na erkenning door het Nationaal Kenniscentrum EVC. Stichting CommTop is uitvoerder van de certificering binnen de Communicatiebranche in Nederland. Leden van het stichtingsbestuur zijn onafhankelijke en neutrale professionals met meer dan 12 jaar ervaring in de Communicatiebranche; zij zijn geen lid van een beroepsvereniging.

Wat doet Stichting CommTop?


Stichting Commtop werkt sinds 2011 aan de professionalisering van de Communicatiebranche als verbinder tussen professionals en organisaties, onderwijs en arbeidsmarkt, ervaring en waardering. Zij dient als vraagbaak voor iedereen die wil weten wie nu eigenlijk communicatieprofessional is; wat moet een webmaster kunnen; welke soorten journalisten zijn er; hoe verschilt een voorlichter van een pr-medewerker … De stichting biedt een duidelijk gestructureerd en branche-overstijgend kader dat ondubbelzinnig vastlegt wat professionals moeten kennen, begrijpen en kunnen.

Wat biedt Stichting CommTop mij?

Het communicatievak en de maatschappij veranderen. Wat betekent dat voor de branche- en beroepsidentiteit? Wat betekent het voor de individuele professional? Aan de hand van de branchestandaard is er een meetlat, waarmee professionals in de Communicatiebranche zich kunnen certificeren op niveaus die herkenbaar zijn in de branche en daarbuiten. Bij die certificering wordt rekening gehouden met reeds behaalde diploma’s, praktijkervaring en vaardigheden.

Wat is de betekenis van certificering?

Onafhankelijke en gestructureerde certificering biedt transparantie over competenties, vaardigheden (skills) van individuele professionals. Daarmee ontstaat duidelijkheid over vereisten, bij- en omscholingsmogelijkheden en validering voor een faire belonings- of tariefstructuur. De door Stichting CommTop ontwikkelde, erkende branchestandaard voor communicatieprofessionals staat niet alleen ten dienste van de individuele professional, maar ook van opleiders, personeelsfunctionarissen en werkgevers in de snel veranderende Nederlandse Communicatiebranche.

De branchestandaard maakt onderdeel van een Europese structuur van vergelijkbare certificering voor de Communicatiebranche in andere landen. Dat biedt een fundament voor internationale arbeidsmobiliteit en –flexibiliteit en geeft ook expats en studenten een duidelijk kader.